17
Lun, Iun
9 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr. 1018 din 21.10.2022  

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 27.10.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa la Dispoziția nr.  1018 din  21.10.2022

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe aparținând domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât cele din piețe și a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 23, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. P, ap. 4, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. P, ap. 5, jud. Clu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 17, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. M, ap. 53, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în mun. Câmpia Turzii, str.Gheorghe Barițiu nr.36, ap.7.

 

 1. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ”Nunta de aur” în anul 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 775/02.12.2020 şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 775/02.12.2020 .

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh