17
Lun, Iun
9 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

DISPOZIȚIE

Nr. 1099 din 16.11.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Marți, 22.11.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 1099 din   16.11.2022          

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” al Municipiului Câmpia Turzii, domnului Gheorghe Roșca.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2022 și a listei de investiții aferentă.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unui mijloc fix aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, respectiv de modificare a datelor de identificare și a valorii bunului teren înscris în CF nr.51484 Câmpia Turzii și completare cu imobilele rezultate din dezmembrare.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea Extindere Fabrica La Lorraine - Faza 4, str. Laminoriștilor, nr. 151, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele sociale pentru anul 2023, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii.
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 36, ap. 38.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

              

 

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh