09
Vi, Iun
14 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr.     86       din     20.01.2023          

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 26.01.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa la Dispoziția nr.    86     din   20.01.2023

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 

 

 1. Raportul privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 iulie 2022-31 decembrie 2022

           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, aflate în administrarea Serviciului Cultură, pentru anul 2023

  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare a listelor contribuabililor, persoane juridice, care nu au obligații restante la bugetul local

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele în decursul anului 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică:T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, implicit a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Trecere în subteran cabluri de iluminat public şi modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, între intersecţiile cu strada Gh. Bariţiu şi strada Republicii”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în anul 2023, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 44A, bl. L14, et. 4, ap. 14, jud. Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D14, et. 2, ap. 35, jud. Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din incinta imobilului situat pe str. Vasile Goldiș, nr. 6, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr. 7, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Constructorilor, nr. 2, et. 3, ap. 77, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiș, nr. 2, ap. 2, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Constructorilor, nr. 2, parter, ap. 63, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr. 4, ap. 11, județul Cluj

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh