18
Sam, Mai
10 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr.118 din 27.01.2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Marți 31.01.2023 ora 14:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 118 din 27.01.2023

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.5/18.01.2023 privind aprobarea utilizarii unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 20

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2023.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2023’’.

 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Programului anual de întreţinere,

amenajare și  înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2023’’.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare, a

Organigramei și a Statului de funcții ale societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.4 alin.(1)

paragraful 2 din Contractul de Mandat nr.1657/30.08.2021, încheiat între administratorul special și societatea Domeniul Public Câmpia Turzii - în insolvență.

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh