09
Sam, Dec
13 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE
Nr. 1031 din 24.08.2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință

ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia
Turzii, pentru ziua de Miercuri, 30.08.2023 ora 13:00.
Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului
Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din
prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu
participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția
consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic,
pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există
posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
PRIMAR

______________________________________________
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic
Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467
mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

Anexa la Dispoziția nr. 1031 din 24.08.2023
PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.
29654 din 17.09.2019, încheiat între Societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. -
în insolvență și Municipiul Câmpia Turzii.
2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru
reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 56524 Câmpia Turzii.
3. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Câmpia Turzii
în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A., în vederea realizării
obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Coșlariu Cluj Napoca”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute
cu titlu gratuit în favoarea societății NOVA POWER&GAS S.R.L. asupra unei
parcele de teren aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea
executării lucrărilor de: ”1. Extindere I - Parc Fotovolotaic CEF 3 NERVIA, cu
posturi de stocare aferente, instalații de stocare, rețele de joasă și medie tensiune 2.
Împrejmuire teren”.
5. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil privind crearea unui
al doilea acces la strada Simion Bărnuțiu, dinspre imobilul situat în Municipiul
Câmpia Turzii, str. Petru Maior, nr. 55, înscris în CF 56936 Câmpia Turzii, număr
cadastral 56936.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 19, jud.
Cluj.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 19, jud.
Cluj.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al
Municipiului Câmpia Turzii.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru:
Schimbare de destinație în clădire destinată turismului, modificări interioare și
recompartimentări interioare, refațadizare și construire pasarelă de legătură, str. 1
Decembrie 1918, nr. 6, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al comisiei de
specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, care să
facă parte din grupul cu rol consultativ pentru sprijinirea structurii de specialitate,

precum și a persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului la
redactarea elementelor de temă pentru atribuirea serviciilor de elaborare sau revizuire
a Planului Urbanistic General.
Diverse.

PRIMAR, AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh