18
Joi, Apr
16 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE Nr. 282 din 22.03.2024  privind convocarea Consiliului Local
al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 28.03.2024 ora 13:00.
Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei
Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care
face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de
desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia
Turzii  în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.


PRIMAR,                              CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN    SECRETAR GENERAL
                                                       Nicolae ȘTEFAN

  Anexa la Dispoziția nr. 282 din 22.03.2024

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii în anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul
2024.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al societății Transport Local  Câmpia Turzii S.R.L. pe anul
2024.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al societății Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A.-în
insolvență, pe anul 2024.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului
Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local și a Ghidului
Solicitantului, acordate în baza Legii 350/2005 și aprobate prin HCL
149/2022.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local
nr. 50 din 30.03.2023 privind acordarea unor forme de sprijin financiar
de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru unitățile de
cult aparținând cultelor religioase recunoascute în România.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului
Câmpia Turzii şi al serviciilor publice de interes local.

8. Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru PLANUL
URBANISTIC de DETALIU pentru CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ P și
ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Tudor ARGHEZI, nr. 35, mun. Câmpia Turzii, jud.
Cluj.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru
atribuirea terenurilor în temeiul Legii nr. 15 din 2003, listei
cererilor neeligibile și listei cererilor respinse, pentru anul 2024.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar și
modalitatea de distribuire a acestuia elevilor Colegiului Tehnic Victor
Ungureanu Câmpia Turzii, judeţul Cluj în cadrul Programului naţional
"Masă sănătoasă" reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2024.

  Diverse.

PRIMAR,                                                     AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN    SECRETAR GENERAL
                                                       Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh