21
Vi, Iun
3 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail imageSpectrul șomajului la Câmpia Turzii

 

A început ca o promisiune, considerată de unii ca fiind doar ”electorală”, apoi a început să prindă viață printr-una dintre ultimele proiecte de hotărâre a Consiliului județean Cluj inițiată de Alin Tișe.

În momentul în care rușii de la Mechel anunțau disponibilizări masive (raportate la numărul total de angajați de la Câmpia Turzii), o măsură care a lovit PD-L-ul și imaginea acestuia în vintre, șefii județeni și locali ai acestui partid s-au mișcat în încercarea de a repara ceea ce ”prietenii” noștri slavi stricaseră rapid. Să nu uităm că cei care au vândut Combinatul ”Industria Sârmei” rușilor de la Mechel au fost pesediștii, condus de oameni formați la Moscova. Strânși cu ușa, pedeliștii au venit cu ideea înființării unui parc industrial la Luna, unde primăria avea disponibile câteva hectare de teren pe care le-a pus cu înțelepciune la bătaie.

Thumbnail imageDacă în primăvară, conducerea Mechel a anunţat concedierea a nu mai puțin de 800 de angajaţi, motivându-se  rezultatele financiare negative ale companiei (lucru adevărat doar parțial) după îndelungi negocieri și după ce, în Campania electoral fiecare candidat la primăria din Câmpia Turzii, cu excepția lui Ioan Moldovan poate, s-a perindat prin biroul directorului Mechel, dezastrul anunțat iată că nu s-a anulat, nici măcar amânat, cum promisese conducerea rusă. Și asta pentru că în urmă cu o săptămână aceeași conducere a combinatului metalurgic a trimis o notificare oficială în acest sens către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Cluj. Chiar dacă, la nivel declarativ, sindicaliştii încearcă să obţină pentru cei 300 de oameni puși deocamdată pe lista disponibilizărilor, beneficii în plus, aceștia, e clar, vor rămâne fără veniturile necesare traiului familiilor lor. Iar cei care au preluat puterea între timp, atât la nivel local, cât și la nivel județean, au o problemă. Contractul colectiv de muncă al celor ce vor fi disponibilizați de la Mechel conține o prevedere care le asigură celor concediați doar trei salarii compensatorii în cazul unor disponibilizări colective. Bani care nu le ajunge nici să mai trăiască vreo câteva luni, până când să presupunem că și-ar găsi un loc de muncă, darămite să-și deschidă vreo afacere familiară cum știu să-i sfătuiască, cinici, de pe margine, cei care îi dau afară cu un șut în fund după ani și ani de muncă.

 

Hotărâre a CJ Cluj de înființare a Parcului Industrial Tetarom V

 

Dar să revenim la Hotărârea Consiliului județean Cluj nr. 132 din 28 mai 2012

privind aprobarea Contractului de asociere în participaţie între Judeţul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii şi Comuna Luna, în vederea realizării unui parc industrial. Contractul este, așa cum spune și denumirea hotărârii, unul de tip asociere în participație, iar prevederile acestuia sunt cuprinse în anexa care face parte din această hotărâre.

Unul dintre cei care au luat cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi a fost consilierul județean Andro Marinel, a afirmat: ”Am citit cu atenţie acest proiect de hotărâre, sigur că este un lucru foarte bun faptul că, în zona Câmpia Turzii, vom construi un nou parc industrial, al cincilea. Eu consider că aceste măsuri care s-au luat, şi din considerentul că sunt probleme la cei de la MECHEL, sunt foarte bune, şi sunt convins de faptul că o parte din personalul care lucrează acolo îşi va găsi un loc de muncă în noul parc industrial, care sper să se demareze într-un timp cât mai scurt. Sigur, prin crearea de noi locuri de muncă vom putea să dezvoltăm şi această zonă” a spus Andro Marinel care a mai spus că ar trebui inițiate și alte astfel de proiecte, și în alte zone. ”De exemplu în zona Huedin, după ce vom se va rezolva problema cu gazul, să construim un parc industrial care să crească rata de absorbţie a forţei de muncă din această zonă” s-a mai arătat optimist consilierul județean.

Proiectul a fost adoptat de plenul Consiliului județean Cluj cu 32 de voturi pentru.

 

Prevederi contractuale

 

În cuprinsul contractului aprobat de CJ Cluj și care va trebui adoptat și de Consiliile locale din Câmpia Turzii și Luna, se arată că ”Scopul acestui parteneriat îl constituie realizarea unui parc industrial în Comuna Luna, denumit în continuare Proiect iar Obiectul acestui parteneriat constă în stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, contribuţia fiecărei părţi la finanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente Proiectului”.

Parteneriatul se realizează în vederea constituirii și funcționării unui parc industrial cu denumirea de "Parcul Industrial <LEGIS_SELSTART>TETA<LEGIS_SELEND>ROM V", pe terenul în suprafaţă de 60 ha în vederea realizării următoarelor obiective:creşterea numărului locurilor de muncă; sporirea volumului investiţiilor străine directe; crearea şi dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie; dezvoltarea de activităţi care să determine angajarea personalului înalt calificat; creşterea capacităţii de satisfacere a pieţei interne, de majorare a exportului şi reducere a importurilor de produse industriale;producerea de bunuri şi servicii competitive pe pieţele interne şi internaţionale; desfăşurarea de activităţi în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare regională.

Acordul este valabil pe întreaga durată de existenta a parcului industrial, însă nu mai puțin de 30 de ani de la momentul constituirii parcului industrial.

Acest acord intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte. Liderul (Consiliul județean Cluj) va asigura desfăşurarea activităţilor de achiziţie de servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice constând în Studiul de Fezabilitate, planul de afaceri care trebuie să cuprindă o strategie de marketing şi ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor; Certificatul de urbanism si toate avizele necesare conform certificatului de urbanism; Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului şi Studiul de impact asupra mediului dacă este prevăzut în fişa tehnică; Proiectul tehnic, Detalii de execuţie, Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Același organism se va ocupa de organizarea procedurilor de achiziţie publică şi contractarea ofertanţilor câştigători, adică licitaţie şi contractare servicii publicitate şi promovare a proiectului, licitaţie şi contractare servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier; licitaţie şi contractare lucrări de construcţii şi instalaţii; licitaţie şi contractare furnizare echipamente și licitaţie şi contractare servicii audit.

Implementarea proiectului ar urma să se realizeze prin următorii pași: desfăşurarea lucrărilor de construcție, supravegherea lucrărilor de construcție prin diriginţi de şantier, recepţia lucrărilor de construcție și monitorizarea proiectului.

 

Prevederi financiare

 

O prevedere foarte importantă este cea de la poziția 3.2.10. din contract unde se spune că ”În ipoteza vânzării parcelelor de teren către investitori, sumele rezultate se fac venit la bugetul Comunei Luna, al Judeţului Cluj şi al Municipiului Câmpia Turzii”

Pe întreaga durată de existenţă a parcului industrial, Comuna Luna va încasa toate obligaţiile financiare ce cad în sarcina investitorilor, respectiv taxe, impozite şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul local.

Comuna Luna se obligă să vândă către investitorii care au realizat minim 15% din valoarea investiţiei la care s-au angajat, terenul pe care aceştia şi-au dezvoltat investiţia; va stabili preţul printr-o expertiză de specialitate şi va încasa contravaloarea terenului pe care o va împărţi cu Liderul (Județul Cluj) şi Partenerul 1 (Municipiul Câmpia Turzii).

Judeţul Cluj - va cofinanţa proiectul cu 70%  din valoarea totală a proiectului iar Municipiul Campia Turzii cu 30% . Comuna Luna – Partenerul 2 - nu va contribui financiar la implementarea Proiectului. Aportul Partenerului 2 reprezintă folosinţa terenului, în suprafaţă de 60 ha, la valoarea  stabilită (conform Raportului de evaluare global 2012 a fondului imobiliar cuprinzând localităţile arondate circumscripţiilor judecătoreşti Cluj-Napoca, Huedin, Turda şi Câmpia Turzii, elaborat la cererea Camerei Notarilor Publici Cluj). Cotele de participare pot fi modificate în funcţie de sursele financiare atrase pentru finanţare.

Administrarea Parcului Industrial <LEGIS_SELSTART>TETA<LEGIS_SELEND>ROM V se va realiza pe baza contractului de administrare încheiat între Judeţul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Luna şi S.C. TETAROM S.A., denumită în continuare societate-administrator.

Concluzie

 

Rămâne să vedem dacă o inițiativă a PD-L va fi dusă la bun sfârșit și de organismele a căror reprezentare politică s-a schimbat între timp, în toate cele trei organisme implicate în contract: Consiliul județean Cluj, Consiliul local Câmpia Turzii și Consiliul local Luna. Dacă acestea vor continua demersul pornit de Alin Tișe și echipa lui sau nu, se va vedea în perioada imediat următoare.

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh