24
Vi, Mai
41 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică  pentru închirierea suprafeţei de 409,40 mp din spaţiul situat în clădirea Cantină incintă ,,Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu, în vederea înfiinţării unei secţii de producţie.

            La licitaţie pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 160 din 19.12.2013  modificată prin H.C.L. nr. 186 din 30.10.2016 şi care fac dovada că au depus:

            a) garanţia de participare la licitaţie în sumă de 594 lei.

b) dovada achitării sumei de 10 lei reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;

            c) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie, dacă este cazul;

            c) pentru societăţi comerciale:

- copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;

- copie de pe actul constitutiv;

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

- declaraţie autentică a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

d) pentru comercianţi persoane fizice sau asociaţii familiale:

-  copie de pe actul de identitate;

- copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;

 e) pentru persoane fizice:

- copie de pe actul de identitate;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată.

            Nu pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice care:

            - au debite la bugetul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

            - sunt în litigii cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii;

            Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Registratură – camera 22, până la data de 28.11.2016, ora 12.00.

            Licitaţia se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 29.11.2016, ora 12.00.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,  Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 147.

                                                                                               

 

 

PRIMAR                                                                    ŞEF SERVICIU E.G.P.

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         Corina Laura GHINEA

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh