19
Mie, Iun
4 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

În această lună, prin Legea nr.319/2015, au intrat în vigoare modificările şi completările aduse Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată şi actualizată.

În acest context, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – aduc în atenţia clujenilor principalele arma_neletalamodificări aduse la regimul armelor şi muniţiilor:

- permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare;

- valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile legale şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare;

- persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică, cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă;

- în cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartuşului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de 3 cartuşe; nerespectarea acestor prevederi sunt sancţionate contravenţional cu amendă, respectiv măsura complementară a anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor şi confiscarea armei;

- deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente şi la recomandarea expresă a medicului şi/sau a psihologului, adresată autorităţii competente, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării;

- în cazul în care deţinătorul armelor refuză să se supună examenului psihologic şi/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare, se va dispune anularea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor;

- instructorii în poligonul de tragere pot procura, doar pe perioada cât sunt în activitate, numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; perioada activităţilor de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate se dovedeşte prin prezentarea unui contract de muncă înregistrat la autorităţile competente;

- colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, fără muniţia aferentă, cu excepţia pistoalelor sau revolverelor proiectate după anul 1945;

- unităţile psihologice certificate în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi unităţile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre speciale şi să transmită organului de poliţie competent, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor, în situaţia în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine;

- titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament în poligoanele autorizate;

- titularii dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor pot procura de la armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă;

- sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;

- titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în caz de legitimă apărare ori în stare de necesitate;

- posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum 25 de cartuşe, pentru o singură armă. 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh