18
Sam, Mai
10 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

În urma întrebărilor adresate de către Asociația T9 cu privire la tarifarea serviciilor de apă și canalizare, care conțin informații incorecte sau documentate lacunar, și care reflectă o abordare superficială și părtinitoare, pentru o corectă informare a cetățenilor, Compania de Apă Arieș se vede obligată să facă următoarele precizări:CAA

Tarifele la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare nu sunt stabilite de către operatorul Compania de Apă Arieș, ci sunt aprobate de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” din care fac parte toateprimăriile din arealul de deservire al operatoruluiîn baza avizului ANRSC și  a prevederilor din statutul asociației.  Tarifele actuale au fost aprobate de ADI „Apa Văii Arieşului” prin Hotărârea nr.4/03.10.2013 semnată de președinte Lojigan Dorin Nicolae.

Ajustarea tarifelor a fost re-aprobată de către Consiliul Local al municipiului Turda prin Hotarârea Consiliului Local cu nr.225/ 30.09.2013. Articolul nr.3 al Hotărârii  nr.225/ 30.09.2013 îl mandatează pe Primarul Municipiul Turda, Tudor Ștefănie,actualul președinte al ADIsă voteze în numele și pe seama Municipiului Turda, în cadrul ADI „Apa Văii Arieşului”, prețurile stabilite în articolul nr.1 la serviciile de apă și canalizare.

Afirmațiile conform cărora tarifele practicate de Compania de Apă Arieș sunt pe locul doi pe țară sunt nefondate și nu au o bază reală. Tarifele practicate de Compania de Apă Arieș pentru serviciul de  furnizare a apei potabile poziționează operatorul sub media națională a clasamentului tarifelor practicate pentru acest serviciu.

Cum se  stabilește cantitatea de apă meteorică? În România, determinarea debitelor de ape meteorice, necesare facturării, se face în baza Standardului Român SR 1846-2 din 2006. Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină conform acestor prevederi, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii, cu coeficientul suprafeţelor totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator.

Cine plătește serviciile de canalizare a apei meteorice? Doar asociațiile de proprietari, instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza municipiului Turda și Câmpia Turzii, care deversează apa meteorică în rețeaua de canalizare menajeră, plătesc serviciile de canalizare a apelor meteorice. Aceste servicii presupun colectarea apei meteorice de pe suprafeţele deţinute, transportul prin intermediul canalelor colectoare, epurarea acestor ape şi redarea acestora în circuitul pluvial natural.

De ce se plătesc serviciile de canalizare a apei meteorice? Municipiul Turda nu dispune de o rețea de canalizare divizată. Rețeaua de canalizare a apelor pluviale din municipiu nu este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere. Apele meteorice care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare împreună cu apele uzate menajere. Trebuie să menționăm că operatorul Compania de Apă Arieș nu încasează o taxa, ci prestează un serviciu necesar comunității, pentru care se efectuează cheltuieli. Nu plătiți apa meteorică sau ,,taxa pe apa de ploaie’cum impropriu este denumit acest serviciu, ci serviciul efectuat de Compania de Apă Arieș, care include: colectarea, transportul şi epurarea apelor meteorice pentru a fi redate apoi curate în râul Arieș.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh