17
Lun, Iun
9 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

CAA

În urma comunicatului ce conține clarificări privind exercitarea prerogativelor de control şi de informare cu privire la operatorul de apă şi canalizare, într-un context pre-electoral în care operatorul de apă a devenit subiect politic, comunicat semnat de administratorul public Cosmin Radu Crișan, pentru o corectă informare a cetățenilor, Compania de Apă Arieș se vede obligată să facă următoarele precizări:

Consiliul Local Turda nu are calitatea de autoritate tutelară față de operatorul economic Compania de Apă Arieș pentru că nu deține majoritatea drepturilor de vot. Conform art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: 

Art. 2 - Autoritate publică tutelară - instituţia care:

a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control;

 

În situația în care, Consiliul Local Turda ar fi deținut majoritatea drepturilor de vot, conform art. 3 din  OUG 109/2011, ar fi avut următoarele competențe de evaluare, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor asupra activității consiliului de administrație, și nu prerogative de control:

 

Art. 3. - Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:

c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului/unităţii administrativ- teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale;

 

Compania de Apă Arieș este un operator regional iar cadrul legal aplicabil nu se regăsește în prevederile legii 215/2001, Legea Administrație Publice Locale, ci în legile speciale cum ar fi: OUG 109/2011, Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; Legea nr.51/2006.

Procedura de convocare s-a realizat conform legii 31/1990, cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru ședința Adunării generale, Convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.754/22.02.2016,  într-o publicație locală, și suplimentar, pentru o bună informare, a fost transmis și prin fax tuturor acționarilor. Atașăm documentele spre informare.

Legea 31/1990 Art. 117 - (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

 

 

 

Contractul de delegare a fost încheiat între operatorul Compania de Apă Arieș și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului”. Rapoartele specifice ale activității operatorului economic se prezintă în Adunarea Generală a asociaților ADI „Apa Văii Arieşului” , într-un termen realist, ținând cont de volumul și complexitatea datelor solicitate.

În cursul anului 2016 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” nu a avut  nici o ședință, astfel încât nu a existat cadrul instituțional pentru prezentarea rapoartelor specifice.

 

Serviciul Comunicare/PR

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh