18
Sam, Mai
10 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Municipiul Turda are în implementare, încă din noiembrie 2010, proiectul cu titlul „Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche”, o finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, destinată creionării unui sistem coerent de management al ariei protejate „Sărăturile Ocna Veche”  care să asigure protecţia adecvată a speciilor şi habitatelor identificate aici. Așa cum arăta Codruța Bungărdean, manager de proiect și șef al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale din Primăria Municipiului Turda, ”teoretic, proiectul ar trebui să se încheie în 31 august 2012 însă s-a solicitat prelungirea sa cu șase luni”.

Obiectivul de influenţare a percepţiei publicului larg, a comunităţii locale şi a factorilor de decizie de la nivel regional în spiritul imperativelor de conservare a patrimoniului şi de dezvoltare durabilă a ariei protejate prin acţiuni de informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o atitudine favorabilă faţă de valorile sitului s-a definitivat vineri, 27 iulie 2012, în cadrul Simpozionului științific organizat în Sala mare a Consiliului Local Turda, ora 1100, ca eveniment final al proiectului.


Comunicările științifice au fost susținute de lector univ. dr. Ramona BÂLC (UBB Cluj-Napoca/Universitatea de Știința și Ingineria Mediului), asist. cercet. dr. Andreea ALEC (UBB Cluj-Napoca/Universitatea de Știința și Ingineria Mediului), dr. Ovidiu MERA (director SC Turda Salina Durgău),  Nicoleta POP (inspector calitatea mediului SC Rosal Grup SA) implicaţi în studierea, conservarea, protejarea şi dezvoltarea durabilă a situl Sărăturile Ocna Veche. Pe parcursul proiectului s-au derulat și activități de conştientizare şi informare la nivelul comunităţii locale cu privire la  importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui mediu curat, prezentarea acestora fiind susținută de Alin Roșca din partea Fundația de Ecologie și Turism Potaissa. În final a fost prezentat proiectului Planului de management pentru situl Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche, prezentare susținută de reprezentantul echipei de realizare materialului, ing. Adrian MUREȘAN.

Informaţii privind planul de management al sitului Sărăturile Ocna Veche și prezentările științifice susținute se pot culege și de pe site-ul proiectului, www.saraturileocnaveche.eu. Acolo se dau detalii despre situl care are o suprafață totală de 140ha, din care 10ha suprafață de protecție de interes național, calitate recunoscută prin Legea nr. 5/2000 de amenajare a teritoriului.

Zona este situată în partea de nord a municipiului Turda, într-o zonă depresionară cu altitudinea medie de 367 m. În perioada secolelor XI – XX (prima parte), aici era un cunoscut centru pentru exploatarea sării.

În aria protejată există 10 lacuri antroposaline aflate în diferite stadii de evoluţie formate prin surparea tavanelor vechilor camere de exploatare a sării. Lacurile sunt situate în zona Durgău - Valea Sărată, (Durgău, Dulce, Ocnei, Rotund, Sulfuros) cu apele mineralizate, clorurat-sodice, de mare concentraţie (mineralizarea 95 037 - 316 037 mg/l) şi în microdepresiunea Băile Sărate Turda (Lacul Fără Fund, Privighetorii, Roman, Cichi, Kimpel).

Proiectul „Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche” are o valoare totală de 399.910 lei, din care valoarea eligibilă este de 335.188 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat) şi valoarea alta decât cea eligibilă este de 64.722, reprezentând TVA aferentă valorii eligibile a Proiectului. Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 6 luni, până la finele lunii februarie 2013, cu toate că graficul de implementare al activităților a fost întru-totul respectat, tocmai pentru a ne asigura că propunerea Planului de management elaborat în cadrul proiectului va avea timpul necesar de aprobare, în condițiile legii. Propunerea finală a Planului de management pentru situl Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche a fost înaintat spre aprobare către Ministerul Mediului și Pădurilor-Direcția Biodiversității la data de 2 iulie 2012.

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh