25
Sam, Mai
13 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail imageUniunea Social Liberală și Partidul Poporului "Dan Diaconescu" Turda își continuă demersurile prin care încearcă să acapareze tot ce se poate din funcțiile de conducere ale societăților și serviciilor subordonate autorității publice locale, în cadrul căruia dețin o majoritate prin cei 12 consilieri locali din totalul de 21. Demersul lor din cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local de vineri, 19 octombrie, se poate înscrie în rândul acestor încercări de natură politică.

Desemnarea reprezentanților Consiliului local Turda în AGA de la SC Domeniul Public Turda SA, SC Turda Salina Durgău SA și SC Compania de Apă "Arieș" SA 

Administratorul public, Radu Crișan, s-a retras din poziția de reprezentant al Consiliului local Turda în Adunările Generale ale Acționarilor de la SC Domeniul Public Turda SA, SC Turda Salina Durgău SA și SC Compania de Apă "Arieș" SA, după o discuție avută cu primarul Tudor Ștefănie chiar în dimineața de dinaintea ședinței extraordinare a Consiliului local. Ședință pe a cărei ordine de zi se aflau tocmai trei proiecte de hotărâre care vizau înlocuirea sa cu trei avocați propuși de coaliția USL – PP DD. Este vorba de Robert Cojan, Nicolae Giurgiu și Codruța Oneț . Dacă primii doi sunt membri de partid aflați pe lista de candidați cu care PSD și respectiv PNL s-au prezentat la alegerile locale din iunie 2012, Codruța Oneț, pare a fi propunerea PP DD, deși ea nu s-a aflat pe lista cu care filiala turdeană a acestui partid s-a prezentat în alegeri.
Referitor la Radu Crișan, inițiatorii schimbării sale din AGA de la societățile menționate motivează această modificare în expunerea de motive: "Raportat la persoanele nominalizate în proiectul de hotărâre, se impune revocarea domnului Crișan Radu deoarece în marea majoritate a cazurilor a votat în AGA nesocotind poziția Consiliului Local și cu nerespectarea art. 125 alin. 1 din Legea 31/1990 republicată care prevede: "Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală." Tot în expunerea de motive se mai menționează: "Cele mai grave situații au fost cazurile în care s-au votat bilanțul, respectiv bugetul societății, fără ca aceste documente să fie aduse la cunoștința Consiliului local în vederea emiterii unei HCL de împuternicire a votului. Nici măcar ulterior acestor situații nu s-a făcut vreo informare către consiliul local. Deoarece acest fel de control formal al managementului trebuie să înceteze, fapt care este, de altfel, o opțiune a electoratului turdean, desemnarea unor noi reprezentanți în cadrul AGA se dorește a fi o sursă de revitalizare a acestei societăți, prin impunerea unui control real asupra managementului, în vederea creșterii calității acestuia", se mai arată în documentul semnat de Cristian Thumbnail imageMatei, Emil Molnar, Nicolae Roș, Cristian Felezeu, Ovidiu Micu, Dorel Corpodean, Radu Panait, Lucian Thumbnail imageNemeș, Vasile Costișor, Rozalia Crișan, Mariana Dobra și Lucian Varo.
În cadrul ședinței extraordinare de joi, 19 octombrie, Mircea Irimie, liderul grupului PD-L – UDMR, a propus ca în rândul reprezentanților Consiliului local Turda să fie adăugat încă o persoană, un reprezentant al UDMR. După o consultare de două minute, când președintele Cristian Matei a supus la vot amendamentul lui Irimie, acesta a fost respins, proiectul de hotărâre fiind adoptat în forma inițială, adică reprezentanții Consiliului local în AGA celor trei societăți să fie Robert Cojan, Nicolae Giurgiu și Codruța Oneț. Dovadă că în Consiliul local turdean, negocierile se poartă ca în piață, în urma altei intervenții a consilierului PD-L Mircea Irimie, care propunea adăugarea unui reprezentant al PD-L și a unuia de la UDMR, în schimbul adoptării respectivelor HCL cu majoritate de voturi, coaliția majoritară a cedat, deși votaseră deja. Astfel că, în final, consilierii locali au adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre care prevede că reprezentanții Consiliului local Turda în AGA celor trei societăți vor fi, alături de cei trei avocați prezentați mai sus, Simona Baciu, propusă de PD-L, și Balogh Andras, de la UDMR.

Politizare pe toate planurile

După ședința de Consiliu local, liderul grupului PD-L – UDMR, Mircea Irimie, i-a acuzat pe colegii săi de la USL - PP DD de politizarea funcției de "reprezentant al Consiliului local în cadrul AGA" de la cele trei societăți. Însă, după propunerea sa de a alătura pe Simona Baciu și Balogh Andras reprezentanților USL-PP DD, el acceptă și proliferează acea așa-zisă politizare de care își acuzase colegii.

Mandatarea pentru aprobarea membrilor Consiliilor de Administrație de la cele trei societăți

În aceeași ședință extraordinară a Consiliului local Turda, au fost adoptate alte trei hotărâri prin care se "dispune" celor trei societăți comerciale să prezinte forului deliberativ local lista cu persoanele care au fost "selectate din partea municipiului Turda" să facă parte din Consiliul de Administrație al fiecăreia în vederea emiterii unei Hotărâri a Consiliului local de mandatare a aprobării lor în AGA de către reprezentanții municipiului Turda. În cele trei HCL se mai precizează că "termenul de prezentare este "imediat", în vederea pregătirii unui proiect de HCL aferent ședinței ordinare a Consiliului local din luna octombrie 2012".
Demersul coaliției USL-PP DD vizează inițial introducerea oamenilor lor în Consiliile de Administrație ale societăților menționate mai sus iar apoi schimbarea conducerilor care se află în funcție din vremea mandatelor trecute, când PD-L deținea majoritatea în Consiliul local al municipiului Turda. Un demers firesc din punct de vedere politic însă unul destul de dificil de pus în aplicare din punct de vedere legal. Poate că așa se și explică "armata" de avocați ai USL și PP DD angrenată în această acțiune.
În expunerea de motive de la proiectele de hotărâre care vizează SC Domeniul Public Turda SA și SC Turda Salina Durgău SA, semnată de toți membrii coaliției, se arată că "mandatarea reprezentanților municipiului Turda în cadrul AGA ( de la cele trei societăți comerciale), în calitatea sa de acționar unic, în vederea aprobării componenței Consiliului de Administrație, este modalitatea legală prin care autoritatea legislativă, respectiv Consiliul local al municipiului Turda, poate să-și exercite atribuțiile sale în cadrul mai sus amintitei adunări". Expunerea de motive mai conține, printre altele, următoarele afirmații: "Din analiza documentelor instituționale prezentate de către societate(N.A: idem pentru SC Domeniul Public Turda SA și SC Turda Salina Durgău SA) s-a constatat că aceasta a efectuat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ( nu cunoaștem amănunte) cu excepția celui mai important fapt, și anume aprobarea AGA cu mandat legale. Având în vedere că în AGA este însăși Consiliul local, se impune ca acesta să emită o hotărâre de mandatare a reprezentanților săi în vederea aprobării respectivei componențe a Consiliului de Administrație". Iar corolarul tuturor acestor preambuluri apare în finalul expunerii de motive unde, cu referire la Legea nr. 31 din 1990 a societăților comerciale, se susține: "Este evident că lipsa acestei Hotărâri de Consiliu local de mandatare conduce la lipsa unei aprobări legale în sensul articolelor de lege menționate și implicit la administrarea ilegală a societății, fapt pe care Consiliul local, în calitatea sa de acționar unic, nu îl poate asuma în nici un caz. În prima ședință ordinară, Consiliul local va proceda la mandatarea în cauză, în vederea intrării de urgență în legalitate".
Înainte de trece mai departe poate ar fi bine să arătăm că întregul demers de înlocuire a administratorului public, Radu Crișan, din AGA de la societățile comerciale unde Consiliul local Turda este acționar, a fost gândit și pus în aplicare prin intermediul unor artificii și cu redactări ale unor documente în care se simte ingerința unor avocați ai USL – PP DD. Spre exemplu, cum a putut fi eludată prevederea din Legea nr. 215 din 2001 a administrației publice locale care, la art. 45. spune "Problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute daca nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorității administrației publice locale, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea inițiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la Art. 40 alin. (2) si (4)"? Simplu. Nu au luat în dezbatere aceste Hotărâri de Consiliu local în cadrul unei ședințe ordinare, tocmai pentru a scăpa de prevedere imperativă care i-ar fi obligat să obțină un " de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorității administrației publice locale", raport pe care nu l-ar fi putut avea în sensul dorit de ei. Dar excepțiile prevăzute la art. 40 alin. (2) și (4) le-a oferit tocmai portițele de scăpare necesare: Art. 40."(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului." și "(4) În caz de forța majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orașului convocarea consiliului local se poate face de îndată".

Consiliul de Administrație al CAA este bătut în cuie pentru 2012

Cazul Companiei de Apă în această încercare a coaliției USL- PP DD de a prelua funcțiile de conducere de la societățile unde Consiliul local Turda este acționar este unul special. Aceasta începând chiar de la faptul că organul administrativ local are calitatea de acționar principal (nici măcar majoritar, a nu se confunda cei doi termeni) la SC Compania de Apă "Arieș" SA și nu de acționar unic, așa cum este cazul celorlalte două societăți.
Astfel, când vine vorba de Compania de Apă, în expunerea de motive aferentă proiectului de mandatare a reprezentanților Consiliului local Turda de aprobare a componenților Consiliului de Administrație, se afirmă (exprimarea defectuoasă aparține inițiatorilor): "Având în vedere că, în fapt, AGA este însăși consiliile locale reunite, unde Turda are 45 %, se impune ca acesta să emită o hotărâre de mandatare a reprezentanților săi în AGA, în vederea aprobării respectivei componențe a Consiliului de Administrație aferente reprezentanților CL Turda".
Ținta finală a coaliției USL - PP DD este, evident, schimbarea membrilor Consiliului de Administrație însă, cel puțin în cazul Companiei de Apă "Arieș" este imposibil să reușească fără încălcarea legii. Și aceasta pentru că, în conformitate cu Ordonanța de urgență 109 din 30 noiembrie 2011, act normative invocate chiar de inițiatori, acest lucru este imposibil. OUG 109/2011 stipulează la Art. 32. (1) "La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație/directoratul convoacă o adunare generala a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar." Această ultimă propoziție este extrem de importantă, pentru că este cea care încearcă să acorde o minimă stabilitate funcției de conducere din cadrul unor astfel de societăți.
Având în vedere că, în acest an, Compania de apă "Arieș" a avut ședința de numire a Consiliului de Administrație, în baza OUG 109/2011, în cursul lunii iunie 2012, Consiliul de Administrație nu mai poate convoca în acest exercițiu financiar (1 ian. - 31 dec. 2012) o nouă adunare generală având pe ordinea de zi alegerea membrilor CA.
Conform Legii nr. 31/1990 convocarea o face consiliul de administrație, de regulă prin președinte (art. 117). Același articol, 117 indice 1 din L 31/1990 dă dreptul acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social să ceară convocarea AGA, doar că "Cererile se înaintează consiliului de administrație".
Consiliul de administrație este singurul în măsură să convoace AGA, iar în cazul solicitării a 10% sau mai mult dintre acționari poate refuza convocarea datorită încălcării art. 32 din OUG nr. 109/2011. Așadar, concluzia este că, în mod normal, consiliul de administrație constituit în 2012 nu mai poate fi schimbat în cursul acestui an, în conformitate cu OUG 109.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh