09
Vi, Iun
14 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE  A

CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  25 NOIEMBRIE  2021

- ORA 13,00  -

 

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

 

  1. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe:

 

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef:

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Extindere Fabrica de plăci de gips-carton și amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Trascăului nr. 2.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unui teren în suprafață de 350 mp, proprietatea municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice:

 

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de administrare nr. 27863/23.12.2019 având ca obiect bunul imobil patinoar în suprafață de 600 metri patrați.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării capitolului VII (prețuri și tarife privind transportul în regim taxi), art. 60, alin. 1, din Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ratificarea unor clauze ale actului adiţional nr. 1/12.11.2021 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în județul Cluj – lotul 2 înregistrat sub nr. 775/02.12.2020.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

 

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2022.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 160/30.07.2020 referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 9, ap. 4, înscris în Cf nr. 50359-C1-U6 Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 41 mp aferent apartamentului nr. 2 din clădirea situată în Turda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, către Mihai Susana.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 123 mp, situat în Turda, str. Punții, nr. 28, județul Cluj, către Balaș Valentin și Balaș Cristina Marcela.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor aparținând domeniului Privat al municipiului Turda, județul Cluj, aprobat prin HCL nr. 187/2002.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Turda referitoare la valorificarea masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit deșeuri periculoase UCT-Poșta Rât, (Municipiul Turda)”.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

 

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Casei Municipale de Cultură Turda:

 

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  completarea și modificarea  anexei la HCL nr. 98/27.05.2021 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada mai - decembrie 2021.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                             S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                          GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh