17
Lun, Iun
9 New Articles

Turda
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Consiliul local Turda a aprobat, în această dimineață, în ședința extraordinară desfășurată online, cu convocare de îndată, două proiect de hotărâre prin care Municipiul Turda ar putea obține finanțări importante pentru modernizarea  celor mai mari piețe agro-alimentare din oraș. Cele două proiecte adoptate de aleșii locali prezenți în unanimitate sunt  „Regenerare urbană — Piața agroalimentară centrală, municipiul Turda" și „Regenerare urbană — Piața agroalimentară MICRO III, municipiul Turda", ambele inițiate de către primarul municipiului Turda, Cristian- MATEI.

Proiecte pornite, conform documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, de la oportunitățile de finanțare oferite de PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 prin Ghidul solicitantului ”Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice", Obiectiv de Politică 5, Prioritatea 7, Obiectiv Specific 5.1 „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane" și necesitatea regenerării urbane pentru creșterea calității vieții.

Prin adoptarea celor două proiecte de hotărâre, cei 16 consilieri participanți la ședință, din totalul de 19 în funcție, care au votat „pentru” – stabilind, cum spuneam, o unanimitate mai rară în actuala componență a forului legislativ local – au aprobat documentația tehnico-economică (faza SF – Studiu de fezabilitate) și indicatorii tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată. Totul conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din respectiva hotărâre. Din

RAPORT DE SPECIALITATE aflăm că Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027, a lansat APELUL DE PROIECTE PRNV/2023/714.B/1, apel dedicat unităților administrativ teritoriale cu statut de municipii, altele decât municipiile reședință de județ, orașe, comune limitrofe municipiilor reședință de județ din zonele urbane funcționale, apel pentru care Municipiul Turda este eligibil.

In cadrul acestui apel de proiecte Municipiul Turda va depune două cereri de finanțare pentru două piețe agroalimentare identificate ca fiind prioritare atât în Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă 2021-2030, cât și în PMUD.

„Implementarea acestora va contribui în mod direct la regenerarea și dezvoltarea integrată a spațiilor urbane în sensul creșterii capacității de a fi incluzive în domeniul social, economic, al mediului, culturii, a patrimoniului și a securității în zonele urbane”, se arată în documentul citat .

Urgența convocării ședinței extraordinare de îndată a fost dată de faptul că joi, 31.08.2023, ora 10:00 se va deschide linia de finanțare și unul din documentele obligatorii la depunerea proiectului este Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect.

Dar iată, pe rând, anexele la cele două proiecte de hotărâre, documente care descriu cele două investiții:

                                                          Anexa nr. 1 la HCL nr. 180 din 30.08.2023

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Șl

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

aferentă documentației tehnico-economice a proiectului:

„Regenerare urbană — Piața agroalimentară centrală, municipiul Turda”

 1. AMPLASAMENT:

județul Cluj, municipiul Turda, Piața Republicii nr. 28

 1. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
  1. Indicatori valorici:

Valoare totală a investiției:

27.364.852,34 lei inclusiv WA

din care C+M:

21.267.742,73 lei inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției este compusă din:

Valoarea eligibilă: 17.373.300,00 lei inclusiv TVA

Valoarea neeligibilă: 9.991.552,34 lei inclusiv TVA

 1. Indicatori fizici:
 1. Clădire cu funcțiune de piață agroalimentară — 1 buc.

Suprafața construită desfășurată estimată: 4708 mp

 1. Suprafață alei pietonale (alei pavate): 2908 mp
 2. Suprafață spații verzi: 366 mp (5.1%)

 

III. Descrierea sumară a investiției

În momentul de fașă, în zona studiată funcționează o piață agroalimentară ce se află în administrarea Serviciului Public de Administrare Piețe și Obor, cât și un număr de mici magazine private. Piața agroalimentară existentă este de tip „permanent", destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, ouă, miere, flori, cereale, semințe, produse de uz gospodăresc realizate de mica industrie/meșteșugari, articole nealimentare de cerere curentă și unele produse industriale. Principalele deficiențe întâlnite se referă la faptul că activitatea comercială se desfășoară sectorizat, în spații învechite, degradate, neîncălzite și care nu sunt interconectate între ele.

Studiul urmărește soluționarea tuturor problemelor existente prin propunerea unui corp nou de clădire, modern, bine dimensionat și cu o bună interconectare a sectoarelor comerciale în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activităților comerciale. Construcția propusă va avea un regim de înălțime S+P cu suprafața construită de 1980 mp și va cuprinde spații destinate sectoarelor comerciale, spații tehnice, spații de depozitare etc, conform normativelor de arhitectură, iar la subsol se vor înființa un număr de 50 de noi locuri de parcare.

Date generale

Suprafața terenului studiat este de 7152.00 mp

Regimul de înălțime propus este S+P

Suprafața construită = 1980.00 mp Suprafața desfășurată = 4708.00 mp

P.O.T. propus = 27.60 %

C.U.T. propus = 0.65

 1. utilă = 4165.81 mp
 2. circulații auto = 1898.00 mp
 3. alei pavate = 2908.00 mp
 4. spații verzi = 366.00 mp (5.1 %) Nr. arbori = 11 buc

Categoria de importanță a clădirii C

Clasa de importanță III

Parcări suplimentare propuse: 50 de locuri

Parcări amenajate: 46 de locuri

Accesul auto se va asigura de pe latura estică a amplasamentului, din strada Gheorghe Lazăr prin intermediul unui drum asfaltat care face legătura cu parcările propuse în număr de 50 de locuri și care mai are rol și de aprovizionare pentru piața propusă, cât și pentru restul spațiilor comerciale din zonă. Accesele pietonale se vor asigura atât din latura estică, strada Gheorghe Lazăr, cât și de pe latura vestică, din Piața Republicii.

Construcția nouă propusă a fost gândită astfel încât să ofere un spațiu potrivit activității comerciale dorite. Datorită suprafeței relativ mare a construcției s-a propus crearea a doua zone/corpuri de clădire, legate printr-o zona pietonală care să ajute la fluidizarea circulațiilor pietonale în zonă, cât și a accesului în piață. La subsol se propune amenajarea unui număr de 50 de locuri de parcare, care să deservească atât zona pieței, cât și zona de centru istoric și pietonal al orașului.

Conform planului parter de arhitectură, se poate observa facilitarea acceselor din toate punctele de interes ale zonei studiate, pentru a se asigura o fluidizare coerentă a circulațiilor. Astfel, avem acces direct din zona vestică, ce face legătura cu Piața Republicii, accese pe laturile lungi pentru a se face legătura cu zonele parcărilor, cât și cu celelalte spații comerciale din zonă și acces direct din zona estică unde avem legătură cu strada Gheorghe Lazăr.

Accesele au fost gândite astfel încât publicul să aibă legătură directă cu zona de interes dorită, fără a parcurge întreaga sală, soluție prin care s-a urmărit și reducerea densității la interior.

Pe verticală, parterul comunică cu subsolul prin intermediul a 3 case de scară, poziționate în punte cheie pentru fluidizarea circulației și diminuarea distanțelor de acces. Se mai propune și montarea unui lift, pentru accesul persoanelor cu dizabilități, montat într-o zona centrală a subsolului. Tot pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, accesul din exterior se face direct la cotă, fără ca acesta sa fie obstrucționat prin construirea de trepte.

 

Anexa nr. I la HCL nr.181 din 30.08.2023

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Șl

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI aferentă documentației tehnico-economice a proiectului:

„Regenerare urbană — Piața agroalimentară MICRO III, municipiul Turda”

 1. AMPLASAMENT:

județul Cluj, municipiul Turda, str. Narciselor FN

 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 1. Indicatori valorici:

Valoare totală a investiției:

17.373.155,55 lei inclusiv TVA

din care C+M:

12.797.849,51 lei inclusiv NA

Valoarea totală a investiției este compusă din:

Valoarea eligibilă: 17.373.155,55 lei inclusiv TVA

Valoarea neeligibilă: -

 1. Indicatori fizici:
 2. Clădire cu funcțiune de piață agroalimentară — 1 buc.

Suprafața construită desfășurată estimată: 2158,90 mp

 1. Suprafață alei pietonale (alei pavate): 1032,10 mp
 2. Suprafață spații verzi: 00 mp (5.810/0)

 

III. Descrierea sumară a investiției

În momentul de față. în zona studiată funcționează o piață agroalimentară ce se afla în administrarea Serviciului Public de Administrare Piețe și Obor, cât și un număr de mici magazine private. Piața agroalimentară existentă este de tip „permanent", destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, ouă, miere, flori, cereale, semințe, produse de uz gospodăresc realizate de mica industrie/meșteșugari, articole nealimentare de cerere curentă și unele produse industriale. Principalele deficiențe întâlnite se referă la faptul că activitatea comercială se desfășoară sectorizat în spatii învechite, degradate, neîncălzite și care nu sunt interconectate intre ele.

Studiul urmărește soluționarea tuturor problemelor existente prin propunerea unui corp nou de clădire, modern, bine dimensionat și cu o buna interconectare a sectoarelor comerciale în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activităților comerciale. Construcția propusă va avea un regim de înălțime P cu suprafața construită de 2158.90 de mp și va cuprinde spații destinate sectoarelor comerciale, spații tehnice, spații de depozitare etc, conform normativelor de arhitectură.

Date generale

Suprafața terenului studiat este de 4877.00 mp

Regimul de înălțime propus este P

Suprafața construită/desfășurată propusă este de 2158.90 mp

Suprafața utilă propusă este de 2158.90 mp

P.O.T. propus = 44.26 %

C.U.T. propus = 0.44

 1. utila = 1763.67 mp
 2. circulații auto = 50.00 mp - supraf. calculata la CF66744
 3. alei pavate = 1032.10 mp - supraf. calculata la CF66744 S. spații verzi = 200.00 mp (5.81%) - supraf. calculată la CF66744 Nr. arbori = 17 buc

Categoria de importanță a clădirii C

Clasa de importanță III

Parcări amenajate: 23 de locuri

Accesul auto se realizează atât de pe strada Narciselor, cât și de pe strada Nuferilor. Conform planului de situație, locurile de parcare se propun de-a lungul celor două străzi cu sens unic. Accesul pietonal se poate face perimetral din orice direcție, zona studiată fiind pavată și deschisă circulației pietonale.

Construcția nouă propusă a fost gândită astfel încât să ofere un spațiu potrivit activității comerciale dorite. Astfel, se propune construirea unui corp de clădire care să includă întreaga activitate, având deschidere spre toate cele 4 laturi, în care se vor organiza spații speciale pentru toate activitățile studiate și cerute prin temă. Conform planului parter de arhitectură, se poate observa facilitarea acceselor din toate punctele de interes ale zonei studiate, pentru a se asigura o fluidizare coerentă a circulațiilor.

Accesele au fost gândite astfel încât publicul să aibă legătura directă cu zona de interes dorită fără a parcurge întreaga sală, soluție prin care s-a urmărit și reducerea densității la interior.

 

Ambele anexe au fost întocmite de arh. Victor Corbean de la CORBY Arhidesign din Blaj, județul Alba.

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh