19
Mie, Iun
5 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ANEXĂ  LA DISPOZIȚIA  PRIMARULUI  MUNICIPIULUI  TURDA NR. 376 / 22.03.2024

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI  ORDINARE

A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI  TURDA

 DIN   DATA   DE  28 MARTIE 2024, ORA 13,00

  

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef;

 

 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire și dotare Ambulatoriu – Spital Municipal Turda, str. Andrei Mureșanu, nr. 13-15, municipiul Turda, județul Cluj.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – 1. Extindere și dotare Spital Municipal Turda 2. Desființare corp ginecologie (S+P+E) și corp oncologie – infecțioase (S+P+E), operațiuni notariale alipire imobile, str. Andrei Mureșanu, nr. 13-15, municipiul Turda, județul Cluj.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice;

 

 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A. pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Turda.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2024, derulate prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda;

 

 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situații deosebite, de pe raza municipiului Turda, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război din municipiul Turda, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

   5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2024.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2024, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a limitelor de salarizare pentru personalul angajat în cadrul  societății Transport Urban Public SRL și a regulamentului de organizare și funcționare al societății Transport Urban Public SRL.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda S.A. și a listei de investiții, pentru exercițiului financiar al anului 2024.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea de către Consiliul Local al municipiului Turda a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale  individuale ale secretarului general  al unității administrativ teritoriale a municipiului Turda pentru activitatea desfășurata în anul 2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu;

 

   6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Turda, str. Ioan Opriș nr. 1, județul Cluj, înscris în CF nr. 67108 Turda, nr. topo. 509/1/2.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 7/31.01.2024 referitoare la vânzarea fără licitație publică a unei locuințe situate în Turda, str. Gheorghe Marinescu nr. 2, ap. 7, în favoarea d-nei Szilagyi Hainalka.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Turda, județul Cluj, aprobat prin HCL nr. 187/2002, modificat și completat prin HCL nr. 194/25.11.2021 și HCL nr. 60/30.03.2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

            7 . Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                              S E C R E T A R  G E N E R A L,

           Cristian Octavian Matei                                           Jr. Mărginean Elena Mihaela    

                                                               

                                                                                         

                                                                                                               

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh