18
Joi, Apr
16 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

„DISPOZIȚIE

  1. 382 din 28.03.2024

privind modificarea Dispozitiei nr. 376 din 22.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al

Municipiului Turda, in ședință ordinară pentru data 28 martie 2024, ora 13:00, joi

Primarul Municipiului Turda, județul Cluj, domnul Cristian-Octavian MATEI,

Având în vedere prevederile Dispoziției nr. 376 din 22.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Turda, in ședință ordinară pentru data 28 martie 2024, ora

13:00, joi,

Luând în considerare nota de informare nr. 55 din 28.03.2024 întocmita de către Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului UAT Municipiul Turda, județul Cluj, prin care se aduce la cunoștință că lucrările de mentenanță/ reparații ale Sălii de ședințe nu au fost finalizate, motiv pentru care este imposibilă organizarea unei ședințe a Consiliului Local al

Municipiului Turda, județul Cluj, cu prezență fizică a consilierilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 59-62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE

Art.I Art. 1 al Dispozitiei nr. 376 din 22.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Turda, in ședință ordinară pentru data 28 martie 2024, ora 13:00, joi, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se convocă Consiliul Local al Municipiului Turda, în ședință ordinară pentru data de 28 MARTIE 2024, ora 13:00, joi, modalitatea de desfăsurare a ședinței fiind online. prin intermediul plaformei de videoconferință Cisco Webex, cu transmitere din sala tehnică a Primăriei Municipiului Turda, sau prin utilizarea oricăror mijloace electronice de comunicare conform art. 26, alin. 1 și art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare al CL Turda (în caz de necesitate), conform proiectului ordinii de zi atașat prezentului înscris, care face parte integrantă din acesta, consilierii putând formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri

        Art.ll. Restul articolelor Dispozitiei nr. 376 din 22.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Turda, in ședință ordinară pentru data 28 martie 2024, ora 13:00, joi se mentin.

Art. lll Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și membrilor Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.”

Documentul remis mass media este semnat de primarul UAT Municipiul Turda, județul Cluj, Cristian Octavian Matei, și contrasemnat pentru legalitate de către secretarul general UAT Municipiul Turda, județul Cluj, Mihaela-E1ena MĂRGINEAN.

Atașat dispoziției primarului este documentul cu nr. 382 din 28.03.2024 cu următorul conținut:

 „CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

NOTA DE INFORMARE

Vă informăm cu privire la lucrările de modernizare ce au loc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda. Până la sedința Consiliului Local programată pentru data de 28 martie 2024, sala nu va fi disponibilă pentru utilizare, deoarece personalul efectuează lucrările necesare în acest spațiu.Vă rugăm să luați în considerare această informație în procesul decizional și să vă planificați activitătile în consecință.”, document semnat de director executiv, Ovidiu Lucian Găină.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh