17
Lun, Iun
6 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

ANEXĂ  LA DISPOZIȚIA  PRIMARULUI  MUNICIPIULUI  TURDA NR.  531 / 24.05.2024

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI  ORDINARE, ONLINE,

A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI  TURDA

 DIN   DATA   DE  30 MAI 2024, ORA 13,00

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef;

 

   2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU schimbare de destinație din centrală termică în clădire de cult cristocentric, cu modificări interioare, refațadizare clădire, amplasare firmă, amenajări exterioare, parcări, str. Baladei nr. 1, municipiul Turda, județul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU introducere teren în intravilan și reglementarea pentru funcțiuni industriale/logistice în vederea alipirii la parc industrial/logistic înființat prin PUZ aprobat prin HCL nr. 224/31.10.2022, zona Poiana, CF 55485, municipiul Turda, județul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

   3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și repartizarea profitului net aferent anului 2023, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L. pentru anul 2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2023 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor, directorului general și directorului financiar pentru anul 2023, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  

 3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea unde se află locul de muncă al acestora.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarele nou promovate de UAT Municipiul Turda, județul Cluj / Consiliul Local al UAT Municipiul Turda, județul Cluj / Primarul UAT Municipiul Turda, județul Cluj și ămpotriva UAT Municipiul Turda / Consiliul Local al UAT Municipiul Turda, județul Cluj / Primarul UAT Municipiul Turda, județul Cluj județul Cluj, care au legătură cu Societatea de Transport Public SA și Vuscan Horea Tudor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea expresă a Primarului Municipiului Turda și a SCA Toader și Asociații de a reprezenta Consiliul Local al Municipiului Turda și Municipiul Turda în fața instanțelor de judecată în vederea realizării unor demersuri judiciare.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu;

 

   4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare Colegiului Emil Negruțiu Turda a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Turda, situate în Municipiul Turda, str. Agriculturii nr. 27.

   - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezmembrare a străzii Săndulești, înscrisă în CF nr. 63042 Turda.

   - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezmembrare a străzii Cheii, înscrisă în CF nr. 63068 Turda..

  - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Turda, județul Cluj, aprobat prin HCL nr. 187/2002, modificat și completat prin HCL nr. 194/25.11.2021, HCL nr. 60/30.03.2023 și HCL nr. 56/28.03.2024.

  - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 159 din data de 28.07.2022 referitoare la aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului nr. 16A, jud. Cluj, în favoarea Bisericii Penticostale Muntele Sionului.

  - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 72 din data de 22.04.2021 referitoare la aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Baladei nr. 1, cu modificările și completările ulterioare.

  - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

            5 . Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                              S E C R E T A R  G E N E R A L,

           Cristian Octavian Matei                                           Jr. Mărginean Elena Mihaela     

                                                               

                                                                                         

                                            

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh