27
Lun, Iun
32 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail image

Proiectul cu titlul „Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche", derulat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, intră în ultimele luni de implementare.

Proiectul are ca obiective specifice:

1. Realizarea unuisistem coerent de management al ariei protejate „Sărăturile Ocna Veche" care să asigure protecţia adecvată a speciilor şi habitatelor identificate.

2. Influenţareapercepţiei publicului larg, a comunităţii locale şi a factorilor de decizie dela nivel regional în spiritul imperativelor de conservare a patrimoniului şi dedezvoltare durabilă a ariei protejate prin acţiuni de informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o atitudine favorabilă faţă de valorile sitului.

Prin intermediul acestui proiect s-a elaborat o propunere de Plan de management al ariei naturale protejate și s-a creat o bază date în sistem GIS. Propunerea de Plan de management, modificată în urma sugestiilor făcute în cadrul dezbaterii publice special organizată în acest scop, a fost depusă spre avizare conformă către Agenția Națională de Protecția Mediului, Ministerul Mediului și Pădurilor și redepusă la Agenția Regională de Protecția Mediului Cluj-Napoca.

După avizarea propunerii de Plan de Management pentru zona protejată Sărăturile Ocna VecheTurda, vom implementa ultimele activități prevăzute în cadrul proiectului: a doua parte a activităților de consultare publică, activități de conştientizare şi informare la nivelul comunităţii locale cu privire la importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui mediu curat. În acestcontext vom organiza un simpozion cu actorii implicaţi în studierea,conservarea, protejarea şi dezvoltarea durabilă a sitului Sărăturile Ocna Veche,precum și o campanie de informare şi conştientizare a populaţiei, care va cuprinde următoarele subactivităţi:

- Informarea vizitatorilor şi turiştilor privind derularea proiectului şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului

- Informarea riveranilor ariei protejate cu privire la consecinţele depozitării iresponsabile a deşeurilor în locuri neamenajate (prin Campania „Fii conştient,fii responsabil!")

- Informarea şi conştientizarea populaţiei şcolare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii

- Informarea fermierilor din zonă privind consecinţele păşunatului în zona tampon a sitului

Proiectul „Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche" are o valoare totală de 399.910 lei, dincare valoarea eligibilă este de 335.188 lei (finanţare nerambursabilă din FondulEuropean de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat).

Date decontact:

Dna. CodruţaBungărdean - manager deproiect – Şef Serviciu Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, PrimăriaTurda, telefon/fax 0264.311.630, email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site-ulproiectului: www.saraturileocnaveche.eu

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh