17
Lun, Iun
9 New Articles

Eveniment
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- îngrijitor curățenie -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

a)      cetăţenia română;

b)      vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

c)      capacitate deplină de exerciţiu;

d)      stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;

e)       condiţii de studii  sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs     (școala profesională/studii medii)

f)       fără antecedente penale.

 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 10 martie, ora 9, la sediul unitatii

Proba practică:- data de 10 martie, ora 12, la sediul unitatii

Proba de interviu:- data de 10 martie, ora 14, la sediul unitatii

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 7 martie 2016, la sediul unitatii

 

Dosarul  de concurs  va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției de învățământ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor solicitate de instituția de învățământ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, si este declarat admis, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie:

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ.
 2. Metode de dezinfecţie
 3. Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare, - cap.IV - obligațiile lucrătorilor;
 4. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: - cap.II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual

Informații suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Turda, Judeţul Cluj, telefon 0264/312058.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh