09
Vi, Iun
14 New Articles

Eveniment
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a emis Hotărârea nr. 65 din 8 aprilie 2020. Hotărârea interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00 - 05.00, în unitățile administrativ-teritoriale de pe razacluj napoca județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 2 (printre acestea se află atât capitala județului, cât și comuna Mihai Viteazu) la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5 / 1.000 de locuitori. Acest lucru este valabil întreaga săptămână. În cazul Cluj Napoca restricțiile impuse săptămâna trecută continuă să fie aplicate, având în vedere că rata incidenței cazurilor noi de Covid-19 lamia de locuitori continuă să crească. Tot pentru fiecare zi, fără excepție,  se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00 - 18.00. Prin excepție, în intervalul orar 18.00 - 5.00 și se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

La Turda și Câmpia Turzii, respectivele măsuri sunt valabile doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. La Turda  incidența cumulată la 14 zile este de 6.15 la o mie de locuitori, iar la Câmpia Turzii, de 7.01 la o mie de locuitori.

Iată întreaga hotărâre:

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

HOTĂRÂREA NR. 65 din 8 aprilie 2021

privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr.293/10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor unități administrativ- teritoriale din județul Cluj

În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARSCOV-2, la nivelul județului Cluj și ținând cont de creșterea constantă a numărului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-Cov-2, creștere determinată în principal de circulația virusului pe teritoriul național fapt care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ — teritoriale și a sistemului sanitar,

În conformitate cu prevederile:

 • G. nr. 348 din 25 martie 2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 , precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • G. nr.293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 , precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,•
 • Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 50 din 27 martie 2021,  prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 52 din 30 martie 2021,

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului—cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, Ținând seama de Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 336/10.08.2017, completat prin Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 148/2020 și Ordinul Prefectului Județului Cluj nr. 202/2020,

Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nr. 5050/8.04.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor la 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Cluj cu nr. 4101/8.04.2021;

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ reunit în ședință extraordinară în data de 8 aprilie 2021

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 / 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 9 aprilie 2021, următoarele măsuri:

1). În aplicarea art.2 alin. 1 pct. 2/\1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările și completările ulterioare, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 3. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

2). În aplicarea art. 7 alin. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările si completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00. Prin excepție, în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Sunt exceptate de la măsura prevăzută la art. 1 pct. 2) unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

3). În aplicarea art. 10, pct. 1, pct. 1 A l din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările și completările ulterioare, se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness; Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Art. 2. În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în

Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 9 aprilie 2021, următoarele măsuri:

1). În aplicarea art.2 alin. 1 pct. 2 A2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările și completările ulterioare, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar  cu următoarele excepții:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 3. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.

2). În aplicarea art. 7 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările si completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00. Prin excepție, în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 Sunt exceptate de la măsura prevăzută la art. 2 pct. 2) unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.

3). În aplicarea art. 10, pct. 1, pct. 1 A l din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările și completările ulterioare, se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Art. 3. (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 1, pct. 1), lit. a) și art. 2 pct. 1 lit a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1, pct. 1), lit. b)-d) și art. 2 pct. 1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Art. 4. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ teritoriale cuprinse în prezenta hotărâre, vor informa, în regim de urgență, persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei  Hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin Hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj își încetează aplicabilitatea.

Art.6. Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj și celor interesați se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ

PREFECT,

 

Lista unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 /1.000 de locuitori

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Rata incidentă

1.

DEJ

6.89

2.

GHERLA

4.26

3.

TURDA

6.15

4.

CÂMPIA TURZII

7.01

5.

HUEDIN

5.01

6.

AȘCHILEU

6.17

7.

BACIU

5.62

8.

BUZA

4.21

9.

CĂLĂRAȘI

6.34

10.

CASEIU

5.42

11.

CHINTENI

5.92

12.

CIUCEA

5.25

13.

CIURIIA

6.13

14.

CUZDRIOARA

4.59

15.

FELEACU

4.99

16.

FLORESTI

7.05

17.

FRATA

6.42

18.

GILĂU

4.94

19.

IARA

4.18

20.

LUNA

4.30

21.

MOCIU

4.26

22.

PALATCA

6.96

23.

SANPAUL

3.57*

24.

SĂVĂDISLA

4.60

25.

UNGURAȘ

6.61

26.

VAD

3.80*

27.

VIISOARA

5.90

 

Lista unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5 / 1.000 de locuitori

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Rata incidentă

1.

CLUJ-NAPOCA

7.84

2.

APAHIDA

9.55

3.

BONȚIDA

10.35

4.

CORNESTI

8.05

5.

GARBAU

8,29

6.

MICA

8,23

7.

MIHAI VITEAZU

9.71

8.

POIENI

9.82

9.

SIC

8.35

 

* măsurile dispuse prin HCJSU nr. 55/2021 își încetează aplicabilitatea dacă rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh