20
Sam, Iul
3 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIŢIA Nr.  227  din  17.02.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

                          DISPUN:

Articol unic:

- Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de  joi 23.02.2017 ora 13.00 .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

                             ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.146 din 25.08.2016 privind constituirea Comisiei de selecţie prealabilă a membrilor în Consiliile de Administraţie la societăţile având ca unic acţionar Municipiul Câmpia Turzii.

2.Proiect de hotărâre privind cesiunea unui pachet minoritar de acţiuni deţinute de Municipiul Câmpia Turzii la S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

3.Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului prin programul „ EU VREAU SĂ MERG LA ŞCOALĂ”.          

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.217din 20.12.2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei locuinţe libere aflată în fondul de locuinţe sociale al municipiului Câmpia Turzii, ca locuinţă de necesitate şi atribuirea în folosinţă a acesteia.

7.Diverse

            

           PRIMAR,                                              AVIZAT:

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                      SECRETAR,

                                                             Niculae ŞTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh