29
Vi, Sep
18 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 În ședința de luni a Consiliului Județean Cluj, liberalul Ioan Deac din Câmpia Turzii ar urma să fie validat în funcția de consilier județean. Spunem liberalul deși apartenența saThumbnail image este disputată în acest moment de două partide. Oricum, el este următorul supleant pe lista Uniunii Social-Liberale și urmează să ocupe locul lăsat liber de pesedistul Ioan Oleleu. Deac și-a dat demisia din PNL Câmpia Turzii și s-a declarat membru al Partidului Liberal Reformator, însă în Consiliul Județean Cluj urmează să intre tot ca liberal, așa cum vom explica în cele ce urmează. Dorin Lojigan, președintele PNL Câmpia Turzii, recunoaște că a avut câteva dispute și diferențe de opinie cu Ioan Deac însă acesta nu și-ar fi depus nicipodată demisia din PNL.

"Urmare a demisiei domnului Ioan Oleleu din funcţia de consilier judeţean ales pe lista de candidaţi ai Uniunii Social-Liberale - mandatul acestuia a încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale, în conformitate cu prevederile Legii privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare" se arată în referatul de aprobare care însoțește proiectul de hotărâre în urma aprobării căruia numărul reprezentanților în forul județean proveniți din Turda și Câmpia Turzii urmând să crească.
Liberalul Ioan Deac se va alătura UDMR-istului din Câmpia Turzii Nemeti Andrei și celorlalți consilieri județeni din orașul vecin Turda, Andreea Morar, Axente Husar, Sebastian Murea și Cristian Matei, ca să respectăm ordinea cronologică în care aceștia au acces în Consiliul Județean Cluj.
Următorul supleant în lista de candidaţi depusă de USL la alegerile pentru Consiliul Judeţean Cluj din data de 10 iunie 2012, este, cum spuneam, Ioan Deac (poziţia nr. crt. 21), cu apartenenţa politică - Partidul Naţional Liberal. Un liberal cu vechi ștate de serviciu, regalist convins, nepot al matematicianului din Câmpia Turzii Iuliu Deac, cel care a dat numele unei școli gimnaziale din oraș.
Prin înscrisul cu nr. 45 din 2.06.2015, însă, înregistrat la Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 10803/03.06.2015, Partidul Liberal Reformator – Organizaţia Judeţeană Cluj - solicită validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deac Ioan, motivând faptul că acesta este membru al acestui partid şi următorul supleant în lista de candidaţi, fără a preciza care listă, depunând ca acte doveditoare: Acceptul PLR cu nr. 44/14.10.2014, cererea de adeziune a domnului Deac Ioan din data de 14.10.2014 şi Declaraţia de opţiune a domnului Deac Ioan din data de 15.10.2014.
Ulterior, prin înscrisul cu nr. 6 din 4.06.2015, înregistrat la Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 10935/04.06.2015, Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Cluj - confirmă faptul că Ioan Deac figurează cu adeziune depusă la PNL, ataşând adeziunea acestuia la PNL. În acest sens precizăm faptul că potrivit Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 130/2008, modificată prin Hotărârea nr. 221/2008, apartenenţa candidaţilor la partidul politic pe a cărui listă au candidat constituie o condiţie de eligibilitate, în sensul art. 31 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, iar sancţiunea nerespectării acestei condiţii este invalidarea mandatului.
Potrivit prevederilor art. 8 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un cetăţean român nu poate face parte în acelaşi timp din două sau mai multe partide politice, iar înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior. La înscrierea într-un partid politic orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic. Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
„Analizând documentele depuse cu privire la validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deac Ioan, se constată acesta are calitatea de supleant înscris în Lista de candidaţi depusă de Uniunea Social-Liberală la alegerile pentru Consiliul Judeţean Cluj din data de 10 iunie 2012, (poziţia nr. crt. 21), cu apartenenţa politică - Partidul Naţional Liberal şi este membru al Partidului Naţional Liberal, partid care a confirmat în scris, sub semnătura conducerii judeţene, că cel în cauză face parte din partidul politic respectiv, în vederea validării mandatului în cauză", se arată în referatul citat.
Tot acolo se spune că: „Solicitarea Partidul Liberal Reformator – Organizaţia Judeţeană Cluj- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deac Ioan nu este întemeiată, raportat la prevederile legale aplicabile, pe următoarele considerente:
1. conform documentelor ataşate la dosar, reiese faptul că la acest moment domnul Deac Ioan nu mai este membru al Partidul Liberal Reformator;
2. Partidul Liberal Reformator solicită validarea acestui mandat, invocând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, cu privire la care Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 761 din 17 decembrie 2014, a admis obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor legii privind aprobarea acesteia, care sunt neconstituţionale, ulterior fiind adoptată Legea privind privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală;
3. Chiar dacă domnul Deac Ioan ar fi fost membru al Partidul Liberal Reformator, la momentul validării, mandatul de consilier judeţean al acestuia nu ar fi putut fi validat, dacă ne raportăm la faptul că potrivit prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia ca, până la data validării mandatului, partidul politic din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv. Or în acest sens, Partidul Liberal Reformator nu are depusă listă de candidaţi la alegerile pentru Consiliul Judeţean Cluj din data de 10 iunie 2012 şi în consecinţă nu poate avea calitatea de partid din partea căruia să fi candidat supleantul în cauză.
4. potrivit Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 130/2008, modificată prin Hotărârea nr. 221/2008, apartenenţa candidaţilor la partidul politic pe a cărui listă au candidat constituie o condiţie de eligibilitate, în sensul art. 31 alin. 4 din Legea nr. 215/2001.
5. potrivit Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 130/2008, modificată prin Hotărârea nr. 221/2008, apartenenţa candidaţilor la partidul politic pe a cărui listă au candidat constituie o condiţie de eligibilitate, în sensul art. 31 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, iar sancţiunea nerespectării acestei condiţii este invalidarea mandatului;
Urmare acestei stări de fapt şi în vederea validării mandatului de consilier judeţean în locul de consilier judeţean devenit vacant potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 122 din 25 mai 2015, Comisia de validare, în temeiul competenţelor stabilite prin lege, urmează să analizeze situaţia de fapt şi de drept, în baza documentelor existente şi să propună Consiliului Judeţean Cluj invalidarea/validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Deac Ioan, sens în care va întocmi un raport care va fi prezentat plenului Consiliului Judeţean Cluj", se spune în referat.
Contactat telefonic, Ioan Deac ne-a confirmat parcursul politic dovedit prin înscrisurile pomenite mai sus și a recunoscut că în prezent este membru al organizației PNL Cluj.
În cazul validării noului mandat de consilier judeţean şi a depunerii jurământului de către Ioan Deac, noul consilier judeţean ar urma să fie nominalizat în calitate de membru al Comisiei de specialitate nr. Comisia de specialitate nr. 1 – pentru relaţia cu autorităţile şi comunităţile locale.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh