30
Ma, Noi
25 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE
Nr. 660 din 24.09.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii înconsiliul local campia turzii
ședință ordinară


Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.09.2021 ora 13:00.
Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului
Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi
anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea
de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia
Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii
și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
   SECRETAR GENERAL
         Nicolae ȘTEFAN
    Anexa la Dispoziția nr.660 din 24.09.2021

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Prezentarea raportului de activitate privind deplasarea în orașul
Cimișlia, Republica Moldova de către domnul Primar Dorin Nicolae
Lojigan, domnul consilier local Pătruțiu Mihail și domnul consilier
local Socaciu Gheorghe.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al
municipiului Câmpia Turzii, la nivelul anului 2021.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 4.10 la
Regulamentul privind organizarea și desfășurearea activităților de
transport persoane în regim taxi, de transport mărfuri sau bunuri în
regim taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în
municipiul Câmpia Turzii, aprobat prin H.C.L. nr.2/2012 și modificată
prin anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 88/2016.


4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii unui număr de 13
autorizaţii taxi  pentru transportul de persoane în regim de taxi și
declanşarea procedurii de atribuire a celor 13  autorizaţii  taxi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia
Turzii.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu
pentru lucrarea Construire casa unifamilială P+E pe fundație extinsă și
împrejmuire la str. Ionel Floașiu, nr.1, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu
pentru lucrarea Construire casa de locuit unifamilială P+M, împrejmuire
teren, str. Ionel Floașiu, nr.20, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru lucrarea Construire locuință unifamilială P, garaj auto S+P și
împrejmuire teren, str. Petofi Sandor, nr. 2, mun. Câmpia Turzii, jud.
Cluj.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru lucrarea Schimbare de destinație și reparcelare teren în vederea
construirii de locuințe și funcțiuni complementare, cartier Șarât,
municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.


10. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, jud. Cluj.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul de tip ”Școală după
Școală” pentru elevii din învățământul primar din Municipiul Câmpia
Turzii în anul școlar 2021-2022


        12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliul de
Administrație și ca membri în Comisia pentru evaluare și asigurarea
calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

13. Diverse.PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
  SECRETAR GENERAL
     Nicolae ȘTEFAN

 
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh