30
Ma, Mai
22 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ISPOZIȚIE
Nr. 976 din 07.10.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local
al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Vineri 07.10.2022 ora
13:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin
intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu
proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia
Turzii  în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.


PRIMAR,                                                     
CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                       

SECRETAR
GENERAL
                                                               

Nicolae
ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr. 976 din 07.10.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea și completarea HCL
nr.173 din 22.10.2021 privind aprobarea Devizului General actualizat și
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
”ANVELOPARE IMOBIL DIN STR. GHEORGHE LAZĂR, LICEUL TEORETIC PAVEL DAN”.

2. Proiect de hotărâre privind "Realizare sistem inteligent de
management urban în Municipiul Câmpia Turzii , județul Cluj ", Planul
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local  I.1.2
- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte
infrastructuri TIC ( sisteme inteligente de management urban/local).

PRIMAR,                                                                 
AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN                                                   
SECRETAR GENERAL

  Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh