16
Dum, Iun
11 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr.  1060  din  01.11.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Miercuri 02.11.2022 ora 12:30.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr.  1060  din 01.11.2022               

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 224 din 27.10.2022.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea conectivității Municipiului Câmpia Turzii la Autostrada A3 prin dezvoltarea rețelei TEN-T”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „ȘOIMII”, în vederea realizării activităţilor proiectului „Educație și sănătate prin (mini) rugby”, în anul competițional 2022-2023.

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „ACTIVJUDO”, în vederea realizării activităţilor proiectului „Educație fizică și morală prin judo”, în anul 2022.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 775/02.12.2020 şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 775/02.12.2020 .

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

              

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh