25
Sam, Mai
13 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:spațiul aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, situat în Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiş, nr. 6, ap. 5, județul Cluj, identificat în CF nr. 53591-C1-U1 Câmpia Turzii, nr. top. 2297-C1-U25, încăperea în suprafaţă de 23,15 mp, în vederea înființării unui cabinet de servicii medicale, de activități conexe serviciilor medicale sau de activități de medicină complementară/alternativă.

Închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 203 din 29.09.2022

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de la sediul Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 38, județul Cluj, sau se poate descărca în format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, secțiunea consiliul local/acte administrative/hotărâri de consiliu local

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului - Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, județul Cluj

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:   25.01.2023, ora 16.00

 

  1. Informaţii privind ofertele: 

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.02.2023, ora 16.00

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 1, județul Cluj

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

 

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:02.02.2023, ora 12.00, sala de ședinte a Municipiului Câmpia Turzii, municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.01.2023

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

Dorin-Nicolae LOJIGAN                                                 Nicolae ȘTEFAN

                                        

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Corina-Laura GHINEA

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh