18
Sam, Mai
10 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea spaţiilor nr. 10 şi nr. 11 în suprafaţă cumulată de 17,47 mp dinThumbnail image incinta imobilului situat în Piaţa Unirii nr. 22A, în vederea utilizării acestora cu destinaţia de birouri.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice, persoane juridice, asociaţiile familiale, persoanele fizice autorizate, comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale şi organizaţiile neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 78 din 21.04.2016 şi care fac dovada că au depus:

a) garanţia de participare;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la şedinţa de negociere directă, dacă este cazul;

c) pentru societăţi comerciale:

- copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

d) pentru comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale:

-  copie de pe actul de identitate;

- copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

e) pentru persoane fizice:

- copie de pe actul de identitate;

- dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată

 

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până în data de 06.09.2016, ora 12.00.

Procedura de negociere directă se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, în data de 07.09.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,  Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 147. 

 

 

 

PRIMAR                                                                                                                                         ŞEF SERVICIU E.G.P.

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                               Corina Laura GHINEA

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh