09
Sam, Dec
13 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 DISPOZIŢIE Nr. 581_ din 18.08.2016

 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;primariact

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(1), alin.(3), şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

DISPUN:

Articol unic:

- Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de   joi 25.08.2016. ora 13.oo .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

- Comisia de validare

 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei POP DANIELA și a domnului RAD DAN şi desemnarea unor noi membri.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de cenzor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei Fazacas Mirela Niculina și desemnarea unui nou cenzor.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a 4 membri, ca urmare a expirării mandatului,  şi desemnarea unor noi membri.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arieș S.A., a doamnei Mariana LAZĂR, și desemnarea unui nou reprezentant.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii precum și a Caietului de sarcini privind procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea atribuirii dreptului de folosinţă asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” prin care se solicită revocarea parțială a H.C.L. nr. 68/1999 și a H.C.L. nr. 89/2003 adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Juridic

- Comisiile nr. 1-5

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 1313 din 18.02.2016, până la data de 31.12.2016.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării spațiilor din incinta imobilului situat pe str. Aviatorilor, f.n., fosta Centrală termică nr. 5, de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

- Comisiile nr. 1-5

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și a unor  obiecte de inventar din patrimoniul Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator , - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Direcția Economică

- Comisiile nr. 1-5

 

12. Diverse

- rapoartele privind deplasarea delegației municipiului la Kisber-Ungaria

 

 

PRIMAR, AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR,

Niculae ȘTEFAN

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh