16
Dum, Iun
11 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

 

DISPOZIŢIA

Nr.  639_ din  16.09.2016

 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

                   Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

                         DISPUN:

 

Articol unic:

- Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de                joi 22.09.2016. ora 13.oo .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

                                  

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ’’Programului anual de întreţinere, modernizare şi investiţii, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016’’.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ                   în Municipiul Câmpia Turzii".                   

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de împrumut de folosinţă încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr.85 din 23.07.2015.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 21.04.2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

   6.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50454 Câmpia Turzii.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, până la data de 31.12.2016,  a protocolului de colaborare încheiat cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj Turda, pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriului Municipiului Câmpia Turzii.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE str. Academician David PRODAN, nr.18 A; 18 C în municipiul Câmpia Turzii,jud.Cluj.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării la limita de proprietate a municipiului Câmpia Turzii a extinderii construcţiei situată în Câmpia Turzii,str.Trandafirilor, nr.3, cu un garaj auto şi baie.  

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 2 APARTAMENTE S+P+M str. Teilor, nr.37 A, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DESTINAŢIE din CLUB Şi MAGAZII în ŞCOALĂ DE ŞOFERI Şi BIROURI, CONSTRUIRE EXTINDERE Şi MANSARDARE CORP C3-Club şi magazii, CONSTRUIRE CLĂDIRE C1-Atelier RAR, Café-bar şi locuinţe de serviciu P+2+M, str.Laminoriştilor, nr.94C, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALĂ TIP SHOWROOM COMERŢ NEALIMENTAR ŞI AMPLASARE TOTEM,  str. 1 DECEMBRIE 1918, nr.51, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii

14. Diverse

               

                  

 

 

 

           PRIMAR,                                              AVIZAT:

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                      SECRETAR,

        Niculae ŞTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh