17
Lun, Iun
6 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  DISPOZIŢIE

Nr.  857  din  14.12.2016

 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

               Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

                         DISPUN:

 

Articol unic:

- Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de    mari 20.12.2016. ora 13.00 .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

                          

                                  ORDINE DE ZI :

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.11.2016.

 

2.Proiect de hotărâre privind anularea creanâelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2016, mai mici de 40 lei.

 

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor situate în municipiul Câmpia Turzii în zonele de impozitare delimitate.

 

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr.601 din 26.02.2014.

 

6.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii.

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în în municipiul Câmpia Turzii, care încetează în anul 2017.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii “PIAŢA TRICOLORULUI“ locaţiei din municipiul Câmpia Turzii situată între Palatul Cultural “Ionel FLOAŞIU“ şi Biserica Ortodoxă II.

 

                                                                            

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţei aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, care încetează pe parcursul anului 2017.  

 

10.Proiect de hotărâre privind începerea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale societăţilor comerciale având ca unic acţionar Municipiul Câmpia Turzii.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi pentru serviciile publice de interes local.

 

12.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei, numărului de personal şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor municipiului Câmpia Turzii şi a Consiliului Local Câmpia Turzii.

 

14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de numitul Crişan Mircea, înregistrată sub nr.39879/5.12.2016, prin care se solicită reanalizarea şi anularea Hotărârii nr.190/2016 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

15.Diverse. 

  - Actele comunicate cu adresa nr.3924/05.12.2016 a Curţii de Conturi referitor la                    S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

            

 

 

                  PRIMAR,                                          AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                  SECRETAR,

   Niculae ŞTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh