17
Lun, Iun
6 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIŢIE Nr. _862_ din  19.12.2016 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii  în şedinţă extraordinară

          Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2, alin. 3 alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

                          DISPUN:

Articol unic:

- Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marţi 20.12.2016. ora 12.00 .

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016.

                        

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii.

                                                   

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea la contractul de delegare a gestiunii activității de curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în Municipiul Câmpia Turzii, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de deszăpezire la contractul de delegare a gestiunii activităţii de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din Municipiul Câmpia Turzii.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor containere modulare tip locuinţă, aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, ca locuinţe de necesitate, unui număr de 7 familii, victime ale incendiului din 02.10.2016.

    

   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 ąl HCL nr. 210 din 24.11.2016 privind aprobarea amenajării unui patinoar artificial în Municipiul Câmpia Turzii.

 

 

  PRIMAR,                                                     AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                   SECRETAR,

                                                                                   Niculae ȘTEFAN

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh