22
Sam, Iun
5 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail imageActivitatea de reabilitare a sitului poluat istoric din zona Poșta Rât întârzie. Programarea din cadrul proiectului este deja în întârziere cu trei trimestre. În zonă au apărut case încropite din diverse materiale, așa cum sunt tot mai multe în Turda, imobile unde trăiesc oameni fără posibilități financiare deosebite.

Proiectul pilot a pornit de la 1 hectar, după primele testări au făcut o a doua variantă de 3 hectare iar în final s-a pus un perimetru de 10 hectare, dar casele din zonă nu sunt afectate, nu se află în zona sitului, susține arhitectul șef, Iosif Dumitru.

Când vor demara lucrările, se vor face nu mai puțin de 3300 de foraje iar cele 10 hectare se împart în 3000 de careuri pentru delimitarea în mod foarte clar a sitului.

Thumbnail imageAnul trecut în iunie a fost lansat caietul de sarcini cu criteriul tehnico-economic nu prețul cel mai scăzut, pentru că interesul celor care au inițiat proiectul a fost obținerea unei sume suficiente de bani pentru derularea acestei acțiuni, pentru ca acolo lucrarea să fie realizată în mod temeinic, profesionist, ”nu pentru a ascunde gunoiul sub preș”. Prima licitație a fost contestată dat Primăria Turda a câștigat în primă fază la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), apoi s-a câștigat și la Curtea de Apel.  C.N.S.C. a obligat pe organizatorii licitației să detaileze factorii tehnici. După respectiva detaliere, firma contestatoare introduce din nou o acțiune în anulare, pentru că de acum exista un caiet de sarcini mai detaliat și câștigă, în cea de-a doua fază, la C.N.S.C. iar procedura a fost anulată iar organizatorii au fost obligați să refacă licitația. Primăria Turda a atacat la rândul său anularea întregii proceduri la Curtea de Apel însă s-a pierdut și acolo, așa că din noiembrie s-a pregătit o altă variantă, cu respectarea celor decise de Curtea de Apel.

Așa s-a ajuns ca punerea în practică a proiectului de reabilitare a Sitului Poluat Istoric să înregistreze, în acest moment, o întârziere de 9 luni. În acest moment, cea de-a doua licitație, desfășurată în urmă cu două săptămâni, a fost deja contestată Thumbnail imagela C.N.S.C., urmând ca în zilele următoare această comisie să judece cazul. Dacă socotim procedura ce ar putea urma, cu atac la Curtea de Apel, termene etc, se pare că și aceste lucrări ar putea fi întârziate din pricina, opinează cei implicați, legilor slabe din acest domeniu care permit contestații peste contestații, litigii care duc la întârzierea proiectelor din întreaga țară.

Proiectul „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deşeuri Periculoase UCT – Poşta Rât (Municipiul Turda)” a fost iniţiat de Municipiul Turda şi este finanţat prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) Axa 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric – Depozit Deşeuri periculoase UCT – Poşta Rât (Municipiul Turda) prin contractul de finanţare nr.133141/11.07.2011. semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru POS Mediu.

Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 81.931.471 Lei , din care 80% finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, 18% din bugetul de stat, 2% din bugetul local al Municipiului Turda.

Durata de realizare a proiectului este de 33 luni în perioada 11.07.2011.-10.04.2014.

Iată câteva date tehnice, preluate dintr-un document al MinisteruluiLucrărilor Publice și Amenajarea teriroriului, referitor la proiectul din Poșta Rât:• Eliminare deşeuri şi vegetaţie de la suprafaţa terenului;• Divizarea arealului de 10 ha în 1.000 locaţii (10 x 10) şi prelevarea a 3.300 de probe de la adâncimea de până la 3 m pentru analiza HCH; • Excavare sol contaminat cu concentraţii de peste 2 mg/ kg de HCH şi tratarea prin spălare off-site (aproximativ 32.000 m3); • Incinerarea a 16.000 1.600 m3 de sol cu concentraţie mare de HCH; • Evacuare reziduuri de la operaţia de spălare (turte uscate cu concentraţie de HCH sub 50 mg/ kg) de aproximativ 11.200 m3 la un depozit de deşeuri periculoase autorizat; • Reutilizarea solului spălat (aproximativ 1.600 m3) ca umplutură structurală; • Aport de material curat în volum de 12.800 m3; • Aport şi nivelare sol (35.000 m3) şi sol vegetal (15.000 m3) pentru asigurarea unui strat de 0.5 m de sol curat deasupra solului tratat pe întreaga suprafaţă a sitului;

• Replantare copaci; • Instalarea a 18 puţuri de monitorizare pe termen lung, post reabilitare în jurul sitului.

Situl contaminat Poșta Rât este situat pe malul stâng al Râului Arieș, în extravilanul Municipiului Turda și ocupă o suprafață de 10 ha. În urma unor studii realizate asupra sitului Poșta Rât s-a estimat că pe suprafața acestuia s-au depozitat de-a lungul timpului 10.000 mc de deșeuri, echivalent unei cantități de 18.500 tone substanțe poluante.

Obiectivul general al proiectului este limitarea efectului poluării asupra populației și mediului înconjurător, reducerea contaminanţilor prezenţi pe sit, în vederea păstrării solului la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde de acces public, respectiv, transformarea în zonă peisagistică (plantare de vegetaţie) şi folosirea ca spaţiu recreativ pentru populaţie. Scopul principal al acestui proiect, este eliminarea contaminanților de suprafaţă şi de mică adâncime, care reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei din zonă, şi nu numai.

Poluarea sitului se datorează activităților fostei Uzine Chimice Turda. Deșeurile (HCH) care au rezultat din procesul de fabricare a lindanului – pesticid utilizat în agricultură, în Uzinele Chimice Turda au fost depozitate necontrolat, în perioada 1954-1983, în 4 localități din Turda, unul dintre amplasamente fiind Poșta Rât.

Ca urmare a activităților de depozitare necontrolată desfășurate pe situl Poșta Rât, au fost afectați toți factorii de mediu: apa subterană, solul aferent sitului. Efectele negative ale poluării se resimt de asemenea și asupra biodiversității zonei. Rezultatele analizelor efectuate pe situl Poșta Rât ale probelor de sol si apă subterană au evidențiat riscuri atât pentru mediu, cât si pentru sănătatea umană.

Principalele riscuri sunt: riscul de contaminare a apei subterane si de suprafață prin spălarea, infiltrarea si migrarea contaminanților de pe depozit;  risc pentru sănătatea locuitorilor din vecinătatea amplasamentului prin inhalarea prafului conținând contaminanți antrenați de pe depozit; risc pentru sănătatea locuitorilor din apropierea sitului prin contact epidermic sau ingestie directă prin intermediul fructelor/legumelor care asimilează poluantul principal (HCH).

Analizele chimice efectuate asupra solului si apei freatice din zona Posta Rât au condus la necesitatea luării unor măsuri pentru depoluarea acesteia. Prin proiectul „Reabilitarea siturilor poluate istoric – Depozit de deșeuri periculoase UCT – Posta Rât (Municipiul Turda)” se dorește decontaminarea sitului Poșta Rât și transformarea acestuia într-o zonă verde de utilitate publică. Astfel pentru acestea vor fi întreprinse următoarele măsuri: tratarea solului contaminat, tratarea apei subterane, acoperirea solului decontaminat cu un strat de pământ vegetal, replantarea suprafeței sitului cu arbori.

După încheierea măsurilor de decontaminare, în vederea asigurării reușitei remedierii, situl Poșta Rât va fi monitorizat pentru o perioadă de 10 ani.

Începerea tratării solului era programată pentru luna septembrie 2012.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh