17
Lun, Iun
6 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Instituţia Prefectului – judeţul Cluj a exercitat controlul de legalitate asupra celor două hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Thumbnail imageCluj în şedinţa din 21 decembrie 2015. La analiză s-au avut în vedere toate documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor, precum şi procesele verbale ale celor două şedinţe.

În ceea ce priveşte Hotărârea nr.301/21.12.2016 privind eliberarea din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a domnului Mihai Seplecan, s-a constatat că aceasta este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.101 alin. 3 din acelaşi act normativ şi ale art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Astfel, necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare cu acest punct pe ordinea de zi rezultă din motivele invocate de consilierii judeţeni iniţiatori ai proiectului de hotărâre şi se circumscrie prevederilor tezei I din art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare („ ... ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ...”). Motivele invocate pot justifica iniţierea unui astfel de demers, deoarece forul deliberativ este suveran în aprecierea oportunităţii motivelor care fac necesară adoptarea unei astfel de hotărâri, care reflectă, în fapt, voinţa majorităţii, respectiv  a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie,  mandatul de preşedinte al consiliului judeţean putând fi retras în aceleaşi condiţii în care a fost încredinţat, legea referindu-se tocmai la încetarea mandatului înainte de termen. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015, într-o şedinţă extraordinară, este motivat şi justificat.

În ceea ce priveşte Hotărârea nr. 303/21.12.2015 privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în locul de preşedinte vacantat prin eliberarea din funcţie a domnului Mihai Seplecan, am constatat că hotărârea supusă controlului de legalitate este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 4, art. 43 alin.1 teza II, precum şi ale art.101 alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, necesitatea suplimentării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj este justificată, în condiţiile în care funcţia s-a vacantat urmare a adoptării HCJ nr.301/21.12.2015. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015, într-o şedinţă extraordinară cu convocare de îndată, prin suplimentarea ordinii de zi, este motivat şi justificat.

Răspunsul privind legalitatea celor două hotărâri i-a fost comunicat şi domnului Mihai Seplecan ca urmare a petiţiilor pe care domnia sa le-a înaintat Instituţiei Prefectului - judeţul Cluj.

În legătură cu speculaţiile conform cărora hotărârile mai sus menţionate ar fi fost adoptate în condiţii juridice similare cu cele din „cazul Oleleu”, precizăm că acestea nu se confirmă. Corectitudinea deciziilor luate de prefectul judeţului Cluj în vara anului 2014 a fost validată de două instanţe judecătoreşti.

Biroul de presă

15.01.2016

  
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh