30
Ma, Mai
21 New Articles

Administrație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

Consiliul Județean Cluj se întrunește vineri, 29 ianuarie pentru a dezbate  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate.

Acesta nu este singurul punct de pe ordinea de zi a forului legislativ județean, alte 33 de puncte fiind aduse în discuția consilierilor județeni. Iată proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 ianuarie 2016, ora 12.00:CJ_Cluj

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în comodat a unor autoturisme către Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca şi Centrul Militar Zonal Cluj

2.      Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Cluj, a dotărilor achiziţionate prin Proiectul ”Modernizare și Dotare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu”

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional  nr.1 la Convenţia de asociere între Judeţul Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Cluj şi Fundatia SERA Romania, aprobată prin Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 45/2015

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean privind amenajarea și întreținerea  traseelor turistice în Județul Cluj

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean privind inventarierea stării tehnice a imobilelor monument istoric în Județul Cluj

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean privind finanțarea reabilitării imobilelor monument istoric în Județul Cluj

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:„ Refacerea instalaţiei de încălzire şi reabilitare Biblioteca Judeţeană Cluj, Filiala Zorilor”

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „Refacerea instalaţiei de încălzire şi reabilitare Biblioteca Judeţeană Cluj, Filiala „Traian Brad” Mănăştur”

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „ Centrul Cultural şi de Dezvoltare Profesională la  Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj”, str. Dorobanţilor, nr. 104, Cluj - Napoca

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Inlocuire învelitoare imobil la Şcoala Gimnazială Specială Transilvania-Baciu”

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “ Refaţadizare şi reabilitare termică, lucrări de reparaţii învelitoare şi acoperiş terasă, instalare centrală termică, reabilitare instalaţii, schimbare tâmplărie pentru Corp Cantină şi Internat, recompartimentare grupuri sanitare pentru Corp Internat” – Liceul Tehnologic Special” Samus”

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a  unor drumuri judetene din judetul Cluj

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 256/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale la care acesta este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare

14.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

15.  Proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcţionare a Asociaţiei ”PRODUS DE CLUJ” pe anul 2016

16.  Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Cluj Arena S.A. în vederea exercitării drepturilor de acţionar

17.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

18.  Proiect de hotârâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

20.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii Univers T S.A.

21.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A.

22.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Pază şi Protecţie Cluj S.R.L.

23.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Compania de Apă Someş S.A.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru TETAROM S.A.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi a serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

27.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror  management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

28.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a şase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

30.  Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 145 din 25 iunie 2012 privind constituirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Cluj, ca urmare a organizării alegerilor din data de 10 iunie 2012, cu modificările ulterioare

31.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

32.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

33.  Informare privind exercitarea dreptului de preempţiune în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 96/2006 – semestrul 2/2015

34.  Diverse

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh