16
Ma, Iul
2 New Articles

Turda
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 Nr. 33737/17.11.2022

 

                                                              Anunţ de licitaţie

 

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., patrimoniu@primariaturda.ro

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, datele de identificare a bunurilor supuse vânzării:

Obiectul licitaţiei publice cu strigare este vȃnzarea prin licitație publică cu strigare a unor spaţii cu destinația de  cabinete medicale şi a cotei de 2/3 din unitatea individuală nr. 7 – sala de aşteptare, situate în incinta Micropoliclinicii din municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11, judetul Cluj

 1. Denumirea şi datele de contact ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare:

Şelaru Ana Maria, consilier Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă) , nr. telefon: 0264 313 160, interior 172;

 1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă).
 2. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.12.2022, ora 14:30
 3. Data şi locul la care se va desfăşura licitația publică: 07.12.2022, ora 12:00, la sediul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda.
 4. Au dreptul de a cumpăra spațiile medicale ce fac obiectul licitației publice medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologi, biochimişti, fizicieni, tehnicieni dentari si celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activități conexe actului medical, precum şi persoane juridice care au obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale şi care nu au mai fost beneficiare unui alt contract de vȃnzare cumpărare ȋn condițiile O.U.G. nr. 68/2008.
 5. Documentele necesare pentru participarea la licitația publică

   8.1. pentru persoane juridice:

 1. a) cererea de ȋnscriere la licitație;
 2. b) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;
 3. c) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;
 4. d) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent (Administrația Finanțelor Publice, cu sediul ȋn Turda, str. Piața Romană nr. 15B);
 5. e) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul local, prin prezentarea unui certificat fiscal, emis de Directia Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda;
 6. f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment (Formular B);
 7. g) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de vȃnzare-cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008 (Formular B);
 8. h) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice (Formular D);
 9. i) dovada privind achitarea taxei de participare şi a garanției de participare

 

    8.2. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

 1. a) cererea de ȋnscriere la licitație;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;
 4. d) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent (Administrația Finanțelor Publice, cu sediul ȋn Turda, str. Piața Romană nr. 15B);
 5. e) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul local, prin prezentarea unui certificat fiscal, emis de Direcția Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda;
 6. f) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de vȃnzare -cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008 (Formular C).
 7. g) dovada privind achitarea taxei de participare şi a garanției de participare.

          Notă: Certificatele de atestare fiscală şi cele privind taxele şi impozitele locale trebuie sa fie emise cu maxim 30 de zile ȋnainte de data deschiderii procedurii şi să fie prezentate ȋn original sau ȋn copie legalizată.

 1. Garanția de participare, ȋn valoare de 11.450 lei se va achita, până la data limita de depunere a ofertelor, la casieria Primăriei Municipiului Turda sau în contul de trezorerie: RO86TREZ2195006XXX000064.
 2. Taxa de participare ȋn valoare de 100 de lei, se poate achita numerar, la casieria Primariei Mun. Turda, ori ȋn contul de trezorerie al Municipiului Turda: RO61TREZ21921360250XXXXX.

 

 

                                                                           

Comisia de vȃnzare a spațiilor medicale

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh