16
Dum, Iun
11 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

ANEXĂ  LA DISPOZIȚIA  PRIMARULUI  MUNICIPIULUI  TURDA

  1. 1175 / 25.08.2023

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL

 ŞEDINŢEI  ORDINARE

A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI  TURDA

 DIN   DATA   DE  31 AUGUST 2023, ORA 13,00

 

 

 

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

 

  1. Probleme ale Direcției Economice;

 

     2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local al municipiului Turda la data de 30.06.2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiții aprobată prin HCL nr. 156 /28.07.2023 fără modificarea valorii totale aprobare a bugetului local al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii unei / unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 48.409.000 lei.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

          2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei nr.1 de la HCL nr.120 / 29.06.2023

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

           3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea menținerii serviciilor juridice externalizate, până la soluționarea definitiva a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în cadrul cărora societatea Salina Turda SA are calitatea de parte

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

 

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ/RLU – Desființare corp C2, extindere și recompartimentare corp C1, construire hală și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 33, județul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului municipiului Turda pentru realizarea de către Compania Naționala de Cai Ferate CFR S.A. a lucrărilor aferente obiectivului de investiții intitulat “Modernizarea liniei de cale ferată Coșlariu–Cluj Napoca” pe terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

          4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publica a locuinței situate in municipiul Turda str. Zorilor, nr. 1A, ap. 20 in favoarea d-nei Cristea Susana.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului inscris in CF nr. 61.905 Turda .

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuințe între dl. Bucovineanu Iuliu Daniel și dna. Ionaș Rodica.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii imobilului in suprafața de 15.660mp. situat in extravilanul municipiului Turda identificat ca str. Gheorghe Barițiu, inscris in CF nr 66.581 Turda, din domeniul public al municipiului Turda în domeniul public al județului Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului teren aferent blocului CFR, situat în Municipiul Turda str. Fabricii, nr. 71C, înscris in CF nr. 58.806 in suprafața de 1.144 mp, din domeniul public al Statului Roman în domeniul public al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor-teren in suprafața de 204 mp, înscris in CF  nr. 66.588 si teren in suprafața de 425 mp. înscris in CF nr 66.589 situate administrativ in Turda, str. Caisului, nr. 15B, proprietatea municipiului Turda într-un singur corp de proprietate in suprafața de 629 mp. cu numar cadastral nou 66.786.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Direcției de Asistență Socială;

 

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în cadrul Serviciului de Asistență Medicală, subordonat Direcției de Asistență Socială Turda a 3 posturi de asistenți medicali de la unitățile de invățământ antepreșcolar (creșe) arondate gradinițelor Sfânta Maria, Prichindelul Isteț si Josika Miklos, suplimentarea cu un post de asistent medical generalist pentru creșa Poiana cu Castani, precum si modificarea Organigramei, Statului de Funcții, numărul de personal si ROF-ului DAS Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Serviciului Finantari externe si Relatii Internationale ;

 

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentului Strategie integrata de dezvoltare durabila 2021-2030.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Casei de cultura Turda;

 

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 20 /31.01.2023 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultura a municipiului Turda pentru perioada ianuarie-decembrie 2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

            8 . Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                              S E C R E T A R  G E N E R A L,

        Cristian Octavian Matei                                              Jr. Mărginean Elena Mihaela                                                                    

                                                                                          

                                                                                                               

 

 

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh