17
Joi, Ian
34 New Articles

Eveniment
Typography

După ani de așteptare și lupte duse cu politicul și executivul turdean, Asociația Umanitară Evlavie începe să vadă zorii unei reușite istorice pentru persoanele cu handicap mintal din Turda. A fost făcut primul pas în vederea edificării unei locuințe maxim protejate pentru persoane cu handicap mintal, în parteneriat public-privat, Primăria Turda și Asociația Umanitara Evlavie, prin acceptarea donației făcută de aceasta din urmă, un teren pe care urmează să fie construită o locuință maxim protejată unde să fie îngrijite persoane cu handicap mintal.

Promisiunea făcută de primarul municipiului Turda, Cristian Matei, încă din primele zile ale mandatului a fost onorată parțial, urmând a se face și pașii următori. Primul pas a fost făcut în ultima ședință a Consiliul local al municipiului Turda, prin acceptarea donației făcută de Asociația Evlavie. Este vorba de terenul în suprafața de 471 mp situat în municipiul Turda str. Aleea Salcâmilor nr. 8, teren pe care urmează să se realizeze construcția locuinței maxim protejate care va găzdui un număr de 6 persoane cu handicap mintal.

Acceptarea ofertei de donație a făcut obiectul proiectului de hotărâre inițiat de primarul Cristian Matei și suspus dezbaterii deliberativului în ședința ordinara din data de 26 aprilie a.c. fiind înscris pe ordinea de zi la poziția 6.2.

Supus votului celor 21 de consilieri prezenți, din totalul de 21 de membri ai Consiliului local, proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate fără nici un fel de obiecțiuni, rezultând astfel hotărârea CL nr. 97/26.04.2018.

Am urmărit îndeaproape și am scris în repetate rânduri, de-a lungul timpului, despre multiplele demersuri întreprinse de reprezentanții Asociației Evlavie, încă din anul 2004, în scopul înființării pe raza municipiului Turda a unui nou serviciu social special de tipul centru rezidențial destinat asistenței și îngrijirii unui număr de 30 de persoane cu handicap neuro-psihic, dintre cele care se află pe raza municipiului Turda neinstituționalizate. Am prezentat opiniei publice, în toată această perioadă, caracterul deosebit, moralitatea și sacrificiul rar întâlnit, făcut de familia Maier, dispusă fără nici un fel de rezerve să-și sacrifice agoniseala de-o viață, casa, terenul, în scopul de a-și pune la adăpost cele două nepoate materne, orfane de ambii părinți și ambele cu un handicap mintal. Obligație care din punct de vedere legal revine cu precădere autorităților administrației publice, de la toate nivelele,  în conformitate cu prevederile din Constituție și din cele două legi speciale, cu caracter imperativ, privind protecția și promovarea drepturilor și libertăților persoanelor  cu handicap, elaborate în acord cu drepturile și libertățile fundamentale ale omului proclamate de Carta ONU: justiția socială, demnitatea și prețuirea persoanei umane.

Ori handicapul face parte din sfera drepturilor omului și reprezintă o chestiune de drept care se impune să fie tratată ca atare.

Având în vedere evidentul pas înainte făcut de Asociația Evlavie, prin hotărârea inițiată de primarul turdean și aprobată de întreg spectrul politic din Consiliul local, am stat de vorbă cu președintele Asociației Evlavie, Ioan Maier, la finele ședinței Consiliului local Turda, din data de 26.04.2018. Iată declarația sa integrală, consemnată cu ocazia acceptării de către Consiliul local a donației făcută de Asociația Evlavie:

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi se constituie în primul rând într-o reparație morală făcută la adresa categoriei de persoane a cărei drepturi și interese le reprezintă Asociația Evlavie și, în același timp, într-un precedent lăudabil, obligatoriu și demn de urmat de către toate autoritățile statului de la toate nivelele.

 În al doilea rând și fundamental important este că aceasta decizie constituie dovada incontestabilă a faptului că atât executivul reprezentat de primarul Cristian Matei, inițiatorul proiectului de hotărâre, cât și deliberativul compus din cei 21 de consilieri care reprezintă partidele politice, investite de cetățeni cu putere publică, au înțeles să respecte și să aplice prevederile jurământului depus la investitură, principiul de drept și valori democratice pe care reprezentatul Asociației Evlavie le-a invocat de-a lungul demersurilor întreprinse fără a avea vreun rezultat.

Dovadă că lucrurile au mers de data aceasta pe un alt făgaș îl constituie faptul că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și expunerea de motive au fost în mod corect și legal fundamentate pe art. 50 din Constituție, privind protecția persoanelor cu handicap și pe prevederile celor două  legi speciale imperative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Norme juridice care au guvernat și pe vremea fostului primar, norme juridice obligatorii, care nu au însemnat absolut nimic și nu au avut nici o rezonanță în conștiința fostului primar Tudor Ștefănie, care nu numai că a manifestat dispreț față de ele, dar pur și simplu a refuzat să le recunoască. Conduită ilicită inadmisibilă și de neacceptat într-un adevărat stat democratic și de drept în care primează respectarea principiului legalității și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Ori persoanele  cu handicap sunt  cetățeni cu drepturi egale. Atitudinea profund ilegală și abuzivă manifestată de  fostul primar, în tandem cu camaradul său de partid, Păunel Tișe, membri ai aceleiași „încrengături”, de sorginte băsistă, divizia Ardeal, care au făcut și fac în continuare legea în jud. Cluj, se constituie în mod indiscutabil în săvârșirea infracțiunii de abuz prin îngrădirea exercitării unor drepturi ale unor persoane pe temei de dizabilitate, într-o gravă și inumană nedreptate față de unii dintre semenii noștri aflați într-o groaznică și iremediabilă suferință, fără a avea, personal, vreo vină.

În fața unor evidențe clare și de necontestat, în fața unor considerente de natură obiectivă, cu valoare juridică certă, ambii procurori șefi, respectiv de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda și de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, la plângerea penală formulată de reprezentantul legal al Asociației Evlavie împotriva numitului T. Ștefănie,  funcționar public în calitate de primar al municipiului Turda, pentru săvârșirea infracțiunii  de abuz în exercitarea funcției publice prin îngrădirea unor drepturi legale ale unor persoane pe temei de dizabilitate, protejate de Constituție și de lege, manifestând indiferență și dispreț la adresa acestei categorii de persoane, la  adresa drepturilor lor inalienabile, la adresa legii și a statului de drept, au hotărât în mod total netemeinic, nelegal, imoral și abuziv, să dispună respingerea plângerii penale formulate de Asociația Evlavie pe motivul absurd că fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege.

Încă o dovada a faptului că procurorii protejează membrii încrengăturii patronată de Emil Boc, dovadă că procurorii practică dubla măsură în aplicarea legii și dovada că justiția selectivă constituie o realitate în Romania de azi. Afirmație care se susține și se probează nu numai cu referire la acest caz, atâta timp cât gravele ilegalități comise de alți membrii ai încrengăturii portocalii la nivelul jud. Cluj, nu au făcut și nu fac obiectul interesului procurorilor DNA atât din teritoriu cât și din structura centrală. Concret, mă refer la dezastrul de la Pata Rât, la situația catastrofală din zona Lomb, la deturnarea de fonduri în cazul megalomaniei Cluj Arena, obiectiv de interes public restrâns, realizat în dauna și în detrimentul edificării unui spital de urgență de interes public general, la fraudarea fondurilor alocate lucrărilor de investiții în cazul obiectivului, extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda la care se adaugă multe alte ilegalități rămase necercetate și nesancționate de procurori. Abuzuri extrem de grave și de neacceptat într-un adevărat stat de drept pe care Asociația Evlavie le-a denunțat fără a produce vreo urmare.

Din cauza acestor realități obiective ai senzația că,, în Romania de azi, respectarea Constituției și a legii constituie o raritate și este opțională. Context în care conduita legală manifestată atât de primarul municipiului Turda, Cristian Matei, inițiatorul proiectului de hotărâre, cat și a membrilor din consiliul local, este mai mult decât lăudabilă, motiv pentru care le mulțumesc și pe aceasta cale, în numele categoriei de persoane pe care Asociația Umanitara Evlavie le reprezintă.

În încheiere insist să fac cunoscut și să atrag atenția politicienilor de azi și de mâine, slujitorilor statului de drept, demnitarilor și funcționarilor publici, care-și permit să se situeze deasupra legii, cu privire la un principiu democratic fundamental, enunțat de Uniunea Europeană, potrivit căruia societatea civilă este esența democrației și singura entitate îndreptățită legal și cea mai în măsură sa vegheze la buna funcționare a instituțiilor statului și sa semnaleze orice deficienta de funcționare a societății”, este declarația integrală dată de președintele Asociației Evlavie Turda, Ioan Maier.

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh