16
Lun, Mai
33 New Articles

Eveniment
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Am participat, online, la Conferința de lansare a proiectului „INCLUZIV - Acțiuni complexe de  îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economică pentru populația din CHEȚANI”, un proiect care v-a schimba, cu proiect pocu chetani mures siguranță, viața multor persoane marginalizate.

Un proiect care vine la fix, întrucât întreaga viață social-economică a comunei Chețani, din județul Mureș, se află în plină dezvoltare.

 

Cine îl finanțează?

 

Proiectul se va implementa în baza contractului de finanțare POCU/827/5/2/140013), care este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, apel de proiecte POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Este un proiect al cărui finanțare a  fost obținută de Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Lider de Parteneriat/Partener 1), având ca parteneri Comuna Chețani (Partener 2) și Asociația Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor (Partener 3). Bugetul total al proiectului este de 4.688.436,26 RON, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 41.206,97 RON. Proiectul se implementează în comuna Chețani, județul Mureș, pe o perioadă de 34 luni, în perioada Martie 2021 – Decembrie 2023.

 

Declarații la lansarea proiectului

 

La lansarea proiectului au participat reprezentanți ai celor trei parteneri, dar și alți specialiști în implementarea unor astfel de proiecte, care activează în domenii conexe, și reprezentanți mass media.

Florin Moisă, Președinte executiv al Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi a prezentat în linii mari proiectul și a dat, rând pe rând cuvântul, participanților. Emil Florin Mocan, primarul Comunei Chețani, și-a manifestat mulțumirea că proiectul a fost finanțat și a declarat că, prin implementarea acestuia, multe persoane din comunitatea de rromi din satele comunei Chețani vor deprinde noi aptitudini, care să îi ajute să dezvolte activități care să le permită o viață mai bună pentru familiile lor.  Edilul șef al comunei a mai arătat că localitatea se află în plină dezvoltare economică, așa că beneficiarii proiectului ar putea găsi ușor locuri de muncă, la unul dintre mulții agenți economici din comună, Chețani fiind o Unitate Administrativ-Teritorială situată în imediata proximitate a autostrăzii.

La rândul său, Alexandru Făgădar, președintele  Asociației Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor, a susținut că, prin proiect, pot fi găsite activități de producție, chiar inedite, pe care beneficiarii să învețe să le dezvolte, ajutați prin implementarea proiectului. Liderul G.A.L. Poarta Apusenilor, care a mai implementat multe proiecte cu finanțare europeană în colaborare cu UAT-uri, deci care beneficiază de o mare experiență în domeniu, a dat exemplul unei activități puse în mișcare la Mihai  Viteazu, care și-a dovedit succesul în ultima perioadă,  de producție de flori din săpun, aflate la mare căutare, mai ales de către doamnele iubitoare de frumos și de obiecte decorative parfumate.

 

Obiectiv general

 

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în comuna Chețani pentru 250 beneficiari.

Proiectul INCLUZIV își propune o intervenție complexă și integrată în comuna Chețani, comună formată din satele: Chețani, Hădăreni, Grindeni, Coasta Grindului, Cordoș, Giurgiș și Linț. Comuna Chețani este parte integrantă a teritoriului Grupului de Acțiune Locală Poartă Apusenilor (teritoriul GAL Poarta Apusenilor cuprinde 9 comune din Județul Cluj și o singură comună din Județul Mureș).

 

Problemele comunei Chețani, care se doresc rezolvate sau, măcar, diminuate

 

Localitatea Chețani este situată în județul Mureș, pe malul drept al râului Mureș la 7 km de orașul Luduș și la 50 km de orașul Tg. Mureș. Populația comunei este 2.665 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,16%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (13,02%) și romi (3,68%). Pentru 2,1% din populație apartenență etnică nu este cunoscută.
Problemele cu care se confruntă populația din Chețani sunt cele identificate și prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Poarta Apusenilor și stau la baza intervenției propuse prin intermediul proiectului INCLUZIV.

Astfel, cele mai importante probleme:
-nevoia de servicii sociale pentru populația în risc de excluziune socială,
-probleme privind integrarea pe piața muncii a minorității rome,
-nivel scăzut de trai datorită veniturilor mici ale populației,
-nivel scăzut de utilizare a TIC,
-procesul de îmbătrânire a populației și migrarea către mediul urban,
-lipsă programe coerente de formare profesională,
-lipsă de centre sociale și de dotări și echipamente necesare acordării serviciilor socio-medicale,
-lipsa activităților economice non-agricole.

Proiectul INCLUZIV vine în întâmpinarea acestor probleme și nevoi, adresându-se unui număr de 250 de persoane vulnerabile din comuna Chețani.

 

Obiectivele specifice

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectiv 1: Creșterea accesului la servicii sociale, medicale și socio-medicale pentru un număr de 250 de persoane ca răspuns la nevoile lor sociale, precum și la cele speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, a prevenirii și a combaterii riscului de excluziune socială, a promovării incluziunii sociale și a creșterii calității vieții în comuna Chețani.

Obiectiv 2: Creșterea șanselor de acces pe o piață activ-integrată a muncii pentru 125 persoane din comuna Chețani aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

Obiectiv 3: Îmbunătățirea percepției și creșterea acceptanței membrilor comunității de romi, altor grupuri dezavantajate și/sau marginalizate de către populația majoritară, locuitori ai comunei Chețani.

Pentru a răspunde nevoilor identificate în Strategia de Dezvoltare Locală GAL Poarta Apusenilor, proiectul este structurat în trei componente și este bazat pe o abordare integrată a pachetului de servicii pentru grupul țintă propus în proiect, respectiv: (1) Servicii sociale, servicii socio-medicale, servicii medicale și locuire; (2) Ocupare și antreprenoriat și (3)  Campanie antidiscriminare.

Activități

ACTIVITATEA 1 Managementul proiectului;

ACTIVITATEA 2 Informarea și publicitatea proiectului;

ACTIVITATEA 3 Acordarea pachetului complex de măsuri socio-medicale în Centrul Social Multifuncțional;

ACTIVITATEA 4 Pachet de măsuri active și complexe în vederea ocupării pe piața muncii și dezvoltării antreprenoriatului local;

ACTIVITATEA 5 Sprijin pentru îmbunătățirea mediului de locuire și reducerea pericolului pe care îl reprezintă locuința precară;

ACTIVITATEA 6 Măsuri și acțiuni pentru promovarea în comunitate a multiculturalismului, voluntariatului, egalității de șanse și a nondiscriminării.

 

În  loc de concluzie

 

Proiectul care tocmai a fost lansat și pe care vi l-am prezentat mai sus este unul foarte important din mai multe motive. Unul ar fi suma importantă obținută ca finanțare. Un altul este adevărul că implementarea cu succes a unui proiect poate aduce alte finanțări europene de care să beneficieze și alte comunități. Motivele pot continua și, cu siguranță, se vor înmulți odată cu transpunerea în fapte a acestui proiect generos. Iar discuțiile de la lansarea proiectului nu fac decât să ne îndreptățească să sperăm că acesta va fi implementat cu succes, oamenii implicați având mare experiență, cunoscând succesul dar știind și greutățile care i-ar putea duce la eșec, din proiecte anterioare.

Nu ne rămâne decât să le urăm succes tuturor celor implicați și să sperăm că, peste câțiva ani vom descrie aceste activități ca exemple de succes pentru proiecte cu finanțare europeană viitoare.

Vă vom ține la curent cu modul de implementare a proiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh