16
Lun, Mai
33 New Articles

Administrație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Consiliul local Câmpia Turzii este primul care aprobă primirea a doi noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului, respectiv comunele Aiton și Tureni. Demersurile au fost făcute la solicitarea Companiei de Apă Arieș Turda care a solicitat adoptarea unei hotărâri privind primirea de noi membri. În conformitate cu Actului Constitutiv și Statutului ADI „ Apa Văii Arieșului” AVA-bogata-nr-1primirea de noi

membrii se face cu acordul membrilor asociației, astfel că, pentru ca aceste două unități administrativ-teritoriale să devină membre ale ADI „Apa Văii Arieșului”, trebuie ca fiecare dintre ceilalți membri să emită câte o hotărâre de consiliu local în acest sens.

Aleșii locali din Câmpia Turzii au aprobat totodată și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieșului” precum și a Contractului de Delegare în sensul includerii noilor membrii asociați în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieșului” și parte a

Autorității Delegante din contractul de Delegare. Pentru semnarea tuturor actelor necesare a fost delegat viceprimarul Dorin Lojigan.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.)  „Apa Văii Arieșului” (AVA) este  alcătuită din 12 asociați: Comuna Călărași, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Luna, Comuna Mihai Viteazul, Comuna Petreștii de Jos,Comuna Săndulești, Comuna Tritenii de  Jos, Municipiul Turda, Comuna Viișoara, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ploscoș, Comuna Ciurila.

Aceste localități s-au asociat și au înființat Asociația „Apa Văii Arieșului” în vara anului 2007, având sediul în municipiul Turda, str.  Bogata, nr. 1-3 Jud. Cluj, în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice nr. 215/2001,  ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației,  format din toți reprezentanții desemnați de Autoritățile Locale. Ca reprezentant în AVA este desemnat de drept primarul în funcție al fiecărei autorități locale.

Asociația are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul zonei Turda-Câmpia Turzii și furnizarea în comun a serviciilor către operatorul comun unic – SC Compania de Apă Arieș, conform legislației in vigoare.

Pe tot arealul de deservire al CAA și tuturor asociaților care fac parte din AVA, se aplică  același tarif la apă și canal. Acest lucru este impus de Uniunea Europeană și constituie o condiție pentru accesarea fondurilor de coeziune.

Ajustarea tarifelor se face în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare și Finanțare nr. 91757/23.09.2008, anexa 1.4, pentru derularea Programului Operațional Sectorial de Mediu.

Prețurile sunt aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități publice, nr. 106878/01.07.2013 și Hotărârea nr. 4 din 3 octombrie 2013 A ADI „AVA”, în conformitate cu art. 35, alin. 1, 2 și 5 din Legea nr. 241/2006.

Pentru a putea furniza apă potabilă și pentru a fi posibilă gestionarea serviciilor de apă și canal, în arealul de deservire al CAA, respectiv cele 12 localități, distribuirea acestor servicii trebuie făcută printr-un operator autorizat. De curând, Compania de Apă ARIEȘ se poate lăuda ca a obținut si certificarea RENAR – asociație de acreditare din Romania pentru laboratorul de analize al apei potabile și apelor uzate.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh